Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Koningspaar dankt bisdom voor Kroningsmis

gepubliceerd: vrijdag, 12 juli 2013

In een harte­lijke per­soon­lijke reactie aan Mgr. Punt danken Koning Willem Alexan­der en Koningin Màxima de bis­schop en zijn mede­wer­kers voor de ‘Kronings­mis’ die op 28 april j.l. gehou­den werd in de Nicolaas­kerk te Am­ster­dam en recht­streeks door de RKK werd uitgezon­den. De Koning en Koningin schrijven o.a.:

Het koninklijk paar bezoekt de stad Haarlem op 14 juni
Tijdens hun aanwe­zig­heid in de stad Haar­lem, als afslui­ting van het Provincie­be­zoek aan Noord-Holland, werd het Koningspaar en­thou­siast toegezongen door de leden van de Koor­school St. Bavo Muziek­in­sti­tuut.

Uw bisdom heeft een grote bijdrage geleverd aan de inhul­diging, met name door de vie­ring van dank­baar­heid op 28 april, waar wij u zeer erkente­lijk voor zijn.’

Eerder schreef Prinses Beatrix al woor­den van gelijke strek­king in een per­soon­lijke reactie aan de bis­schop.

Op 14 juni j.l. bezocht het Koningspaar de stad Haar­lem. Bij die gelegen­heid zong het Ka­the­drale Koor het Paar toe. Na afloop overhan­dig­den twee leden een CD van het Ka­the­drale Koor met daarop o.a. de Krönungsmesse van Mozart, die ook op 28 april j.l. in de Nicolaas­kerk ten gehore is gebracht.

De vie­ring van 28 april j.l. is nog terug te zien op de site van de RKK onder ‘uitzen­ding eucha­ris­tie­vie­ringen’.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose