Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Kerkennacht Haarlem

gepubliceerd: donderdag, 20 juni 2013

De Kerken van Haar­lem openen op 21 juni ’s avonds in het kader van de lan­de­lijke Kerken­nacht graag de deuren voor een bre­der publiek. Veel kerk­ge­bouwen in Haar­lem hebben een monu­men­taal interieur en zijn alleen daarom al een bezoekje waard. Maar er is meer. Op vrij­dag­avond presen­te­ren de kerken zich middels ver­schil­lende ac­ti­vi­teiten. Maak kennis met wat hen beweegt. Loop vrij­blij­vend binnen en laat je in­spi­re­ren!

KerkennachtDe kerken zijn herken­baar aan een vlag met het logo van de  kerken­nacht. In elke kerk is een platte­grond aanwe­zig waarop de andere deel­ne­mende kerken zijn aange­ge­ven. De kerken vormen een bonte ver­za­me­ling aan vormen en inhou­den en daarom presen­te­ren de kerken zich onder het motto: Een veel­kleu­rig Haar­lems boeket. Verzamel in elke kerk een bloem en stel zo je eigen  kleur­rijke boeket samen.

Ge­za­men­lijk begin en afslui­ting

Alle deel­ne­mende kerken beginnen met een ge­za­men­lijke Taizé-vie­ring van een half uur in de Oud-Katho­lie­ke Kerk aan de kin­derhuis­sin­gel. De vie­ring begint om 19.00 uur.

De ge­za­men­lijke afslui­ting vindt plaats in de Grote of St. Bavo­kerk op de Grote markt en begint om 23.00 uur. Het prach­tige Müller-orgel zal daarbij een prominente rol spelen.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose