Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Ik geloof in Amsterdam

Zaterdag 22 juni - Amsterdamse Kerkennacht

gepubliceerd: dinsdag, 18 juni 2013

De Am­ster­damse bin­nen­stad­kerken ver­wach­ten zater­dag 22 juni meer dan 10.000 bezoekers tij­dens de Kerken­nacht aan de Gracht. Onder het motto ‘Ik geloof in Am­ster­dam’ zetten der­tien kerken van 19.00 uur tot mid­der­nacht hun deuren open voor een kleur­rijk pro­gram­ma op locatie.

Opening om 19.00 uur bij de Wester­kerk

Om 19.00 uur verricht Rijk van Ark, bestuurslid Pro­tes­tantse Kerk Am­ster­dam, de ope­ning op het plein achter de Wester­kerk. Aan­slui­tend is de ope­ning en prijsuit­rei­king van de foto­ten­toon­stel­ling ‘Ik geloof in Am­ster­dam’ in de Wester­kerk.

Derde keer in Am­ster­dam

Kerkennacht AmsterdamHet is de derde keer dat de Kerken­nacht plaats­vindt in de hoofd­stad. ‘De kerken in de bin­nen­stad zijn bij­zon­dere monu­menten, maar ze zijn lang niet altijd open’, ver­telt coördinator Willemien Boot. ‘Doel van de kerken­nacht is om mensen te laten kennis­ma­ken met de binnen­kant van die prach­tige gebouwen, maar vooral ook met de mensen die in die kerken samen­ko­men. Want een kerk is veel meer dan een monu­ment. Het is een huis voor de ziel’.

Ac­ti­vi­teiten

Bezoekers kunnen te voet, met de fiets of met een speciale rond­vaart­boot de deel­ne­mende kerken afgaan. Daar­naast biedt de organi­sa­tie drie thema­wan­de­lingen: ‘heldhaf­tig’, ‘vastbera­den’ en ‘barm­har­tig’. Kijk voor het complete pro­gram­ma op www.kerken­nachtamster­dam.nl

Organi­sa­tie

De Am­ster­damse Kerken­nacht wordt geor­ga­ni­seerd door de Pro­tes­tantse Kerk Am­ster­dam in samen­wer­king met de bin­nen­stads­kerken.

De Kerken­nacht is een twee­jaar­lijks, lan­de­lijk eve­ne­ment. Dit jaar doen er meer dan 50 plaatsen mee.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose