Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Dubbel jubileum bisdomkanselier

Jubileumviering op zondag 9 juni in de Bavokathedraal van Haarlem

gepubliceerd: maandag, 3 juni 2013

De alge­meen se­cre­ta­ris/kanselier van het bisdom, diaken Eric Fennis, viert op 9 juni a.s. een dubbel jubileum. Hij is 15 jaar in dienst van het bisdom en 12½ jaar diaken.

Fennis trad in april 1998 nog onder Mgr. H. Bomers in dienst en werd na diens plot­se­linge over­lij­den door Mgr. J. Punt benoemd tot alge­meen se­cre­ta­ris en kanselier.

foto: RKK
Eric Fennis tijdens het Geloofsgesprek
Eric Fennis tij­dens het Geloofs­ge­sprek van 10 februari 2013

In de­cem­ber 2000 is Fennis tot per­ma­nent diaken gewijd. Na als diaken geassis­teerd te hebben in de pa­ro­chie van St. Jan/Goede Herder te Laren, werd hij in 2009 benoemd tot diaken van de Ka­the­drale Bavo­paro­chie in Haar­lem, met bij­zon­dere verant­woor­de­lijk­heid voor de leer­lin­gen van de Koor­school en het Muziek­in­sti­tuut.

In zijn functie van alge­meen se­cre­ta­ris/kanselier geeft Fennis lei­ding aan het alge­meen se­cre­ta­riaat van het bisdom, waar­on­der ook de kanselarij, personeels­zaken en de li­tur­gie vallen. Tevens is hij vanuit het bisdom verant­woor­de­lijk voor de contacten met de Ka­the­draal en is hij vicevoor­zit­ter van het bestuur van het Muziek­in­sti­tuut. Namens het bisdom heeft Fennis zit­ting in de Natio­nale Raad voor Li­tur­gie.

Zondag 9 juni a.s. zal het dubbel­jubi­leum gevierd wor­den tij­dens een fees­te­lij­ke hoog­mis in de Ka­the­draal aan de Leidse­vaart. De vie­ring begint om 10.00 uur en daarin zal hulp­bis­schop  Mgr. Jan Hendriks hoofd­cele­brant zijn. Hij ver­vangt Mgr. Punt die momen­teel met ziekteverlof is. De senioren en mannen van het Ka­the­drale Koor zullen de vie­ring muzikaal opluis­te­ren.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose