Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Geslaagde Dag van de Caritas

Brochure Diaconaal Weekend gepresenteerd

gepubliceerd: zondag, 2 juni 2013

Tijdens de in­spi­re­rende en goed bezochte Dag van de Caritas, op 2 juni jl., is de bro­chu­re Diaco­naal Weekend uit­gereikt aan de deel­ne­mers. Het Diaconale Weekend vindt plaats op 9 en 10 no­vem­ber 2013. De In­for­ma­tiebro­chu­re is bedoeld om pa­ro­chies en regio’s te onder­steunen in het or­ga­ni­se­ren van een Diaco­naal Weekend.

Brochure diaconaal weekend 2013Het thema voor dit Weekend is Pa­ro­chie & Caritas. Diaconie en Caritas is het doen van naasten­liefde, en is een ac­ti­vi­teit van en vanuit de geloofs­ge­meen­schap. Maar de praktijk wijst uit dat het niet dezelfde aan­dacht krijgt als gebouwen, vrij­wil­li­gers, li­tur­gie en finan­ciën. Het Diaconale Weekend gaat daarom dit jaar over de vraag hoe je je pa­ro­chie meekrijgt in de caritas. Over hoe we nu en in de toe­komst Gods Woord ten uit­voer brengen. In de zorg voor elkaar, voor kwets­ba­re mensen. Voor hen hebben we veel harten, woor­den en han­den nodig.

De bro­chu­re wil u daarbij in­spi­ra­tie aanbie­den met in­for­ma­tie over allerlei diaconale ini­tia­tie­ven en ac­ti­vi­teiten. U leest beknopte bijdragen over de gast­vrij­heid in de pa­ro­chie, over M25 een diaco­naal jon­ge­ren­pro­ject, over active­ring van de pa­ro­chie via de MOV en de samen­wer­king binnen de Wet Maat­schap­pe­lijke Onder­steu­ning. Maar ook over de fusie van PCI’s.

Daar­naast maakt u kennis met de verhalen van mensen uit de diaconale praktijk. Zoals; stich­ting Kerk en Minima Texel; de Raad van Advies van Purmerend; project SchuldHulpMaatje uit Heer­hu­go­waard en het ker­ke­lijk Vluch­te­lingen­werk uit Hoofd­dorp. Wat zij gemeen hebben is dat zij een moge­lijk­heid bie­den om de caritas in uw pa­ro­chie een prominente plaats te geven in het pa­ro­chie­le­ven. Tevens zijn Li­tur­gische- en liedsug­ges­ties opgeno­men voor de vie­ring in het Diaco­naal Weekend.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose