Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Opheffing Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN)

Museum Catharijneconvent neem taken over

gepubliceerd: donderdag, 30 mei 2013

Op 1 juli 2012 heeft de Stich­ting Ker­ke­lijk Kunstbezit in Neder­land (SKKN) na 35 jaar haar ac­ti­vi­teiten om bedrijfsecono­mische redenen beëindigd. Het Ministerie van OCW heeft op Prinsjes­dag 2012 voor de cultuur­pe­rio­de 2013-2016 bij het Museum Catha­rij­neconvent (MCC) de taken op het gebied van het inventa­riseren, waar­de­ren en selec­te­ren van het erf­goed in kerken en kloosters neer­ge­legd.

Afdeling erf­goed in Kerken en Kloosters

Kerkelijke kunstbezit (foto: Museum Catharijneconvent)Per 1 januari 2013 heeft MCC een nieuwe afdeling opgericht: erf­goed in Kerken en Kloosters. Om de taken op het gebied van het inventa­riseren, waar­de­ren en selec­te­ren te kunnen uit­voeren heeft MCC het  beheer van het archief en de data­bank van de SKKN over­ge­no­men. Vier oud-mede­wer­kers van de SKKN zijn toe­ge­voegd aan het nieuwe team van MCC. De afdeling erf­goed in Kerken en Kloosters is te bereiken onder info@catharijneconvent.nl, 030-2313835.

De SKKN ver­keert nu in de fase van liquidatie. De liquidatie van de SKKN wordt medio dit jaar verwacht. Contact met het bestuur van de SKKN kan het beste wor­den opgeno­men via de se­cre­ta­ris van de SKKN: R.C.M. van Glansbeek, Piet Mondriaan­straat 2, 7021 EA Zelhem, tel. 0314-624543, e-mail rcm­vanglansbeek@hetnet.nl

Utrecht, mei 2013
Bestuur SKKN

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose