Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Bisschop beperkt tijdelijk werkzaamheden

gepubliceerd: woensdag, 22 mei 2013

De Bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam, Mgr. Jos Punt, voelt zich genood­zaakt zijn werk­zaam­he­den tij­de­lijk te beperken. Al enige tijd heeft de bis­schop last van uro­lo­gische klachten, wat op zich niet erns­tig lijkt, maar wel pijn­lijk is en veel ongemakken met zich mee­brengt. De bis­schop is onder be­han­de­ling en wacht op een operatie.

Afgelopen weken heeft de bis­schop nog een enkele plech­tig­heid willen lei­den, maar dat blijkt toch te veel energie te kosten.

De pries­ter­wij­ding zater­dag a.s. zal door de hulp­bis­schop Mgr. J. Hendriks wor­den over­ge­no­men. De overige plech­tig­he­den tot aan de zomer zijn inmiddels ver­deeld tussen mgr. Hendriks en de emeritus hulp­bis­schop Mgr. J. van Burg­ste­den. Ook de proost van het ka­the­draal kapit­tel, mgr. J. Stam neemt enkele vormsel­vie­ringen van de bis­schop over.

Mgr. Punt blijft wel betrokken bij alle lopende zaken, maar de hulp­bis­schop en de alge­meen se­cre­ta­ris/kanselier zijn als eersten aanspreek­baar op alle zaken die de bis­schop betreffen.

De bis­schop verwacht na zijn operatie, en een hope­lijk voorspoe­dig herstel, zijn werk­zaam­he­den weer vlot en volle­dig te kunnen oppakken.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose