Bisdom Haarlem-Amsterdam












Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Drie nieuwe wijdelingen voor het Bisdom

gepubliceerd: vrijdag, 17 mei 2013

Op zater­dag 25 mei a.s. zullen in de Ka­the­drale Basiliek van Sint Bavo, aan de Leidse­vaart te Haar­lem, drie diakens tot pries­ter wor­den gewijd. Dit zal plaats­vin­den tij­dens een plech­tige eucha­ris­tie­vie­ring die om 10.30 uur begint. Het Ka­the­drale Koor zal daaraan muzikaal mede­wer­king verlenen. De drie wij­de­lin­gen zijn Fred Deen, Jeroen de Wit en José Marin del Val.

Omdat mgr. Punt het om ge­zond­heidsre­denen rusti­ger aan moet doen, zal mgr. dr. Jan Hendriks de pries­ter­wij­ding van hem over­ne­men.

Fred Deen

foto: Steef J. Pardoen
Priesterwijding 2012
Pries­ter­wij­ding 2012

Fred Deen is geboren te Sassenheim en op 9 de­cem­ber 2006 diaken gewijd. Hij is werk­zaam in de regio Water­kant en zal dat na zijn pries­ter­wij­ding ook blijven.

Jeroen de Wit

Jeroen de Wit is een echte Noord-Hollan­der en geboren in Den Helder. Hij heeft zijn oplei­ding gevolgd op de Tilten­berg en is op 17 no­vem­ber 2012 diaken gewijd. Jeroen is werk­zaam in de regio Alkmaar.

José Marin del Val

José Marin del Val tenslotte is verbon­den aan de Neokatechumenale weg en heeft ook zijn oplei­ding aan de Tilten­berg gevolgd. Hij is in Barcelona (Spanje) geboren en even­eens op 17 no­vem­ber 2012 tot diaken gewijd. José is werk­zaam in de regio Hoorn.

De Bis­schop vraagt in deze dagen van voor­be­rei­ding gebed voor de drie wij­de­lin­gen.





Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose