Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Open colleges Systeemtherapie

gepubliceerd: woensdag, 15 mei 2013

SysteemtherapieAfdeling Huwe­lijk en Gezin heeft Arjan de Jong bereid gevon­den om een open college te geven over systeem­the­ra­pie binnen de context van het pas­to­raat. Systeem­the­ra­pie is een therapie die zich richt op hoe de mens zich verhoudt tot zijn omge­ving.

Open colleges!

Wilt u weten hoe het er in de therapie aan toe gaat, en wat de bijdrage van de therapie kan zijn binnen de context van pas­to­raat? Kom dan naar de open colleges en verdiep u in ver­schil­lende thema’s binnen de systeem­the­ra­pie.

Onder­deel van de colleges is dat u ook zelf aan de slag gaat! U kijkt naar uw eigen kern­ge­zin, de positie hierin, de invloe­den die vanuit hier wor­den ervaren en het effect van het hui­dige systeem waarin u func­tio­neert.

Spreker

Arjan de Jong

Arjan de Jong, behande­laar en team­lei­der be­han­de­ling bij Nehemia Zorg, GGZ, neemt u mee naar een spannende ontdek­kings­reis in de wereld van de therapie.

Prak­tische in­for­ma­tie

Datum: Zater­dag 1 juni 2012
Lokatie: Centrum voor Kerkeljke Oplei­dingen “De Tilten­berg”
Zil­ker­duin­weg 375
2114 AM Vo­ge­len­zang
Tijd: 14.10 - 18.00 uur
Kosten: Geen
Aanmel­ding: Aanmeld­for­mu­lier

Deze open colleges wor­den u aan­ge­bo­den door de Afdeling Huwe­lijk en Gezin en vallen binnen het kader van het vak Pas­to­raal­theo­lo­gie.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose