Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Pauselijke felicitatie voor nieuwe Koningspaar

gepubliceerd: vrijdag, 26 april 2013

Paus Fran­cis­cus heeft laten weten zich zon­dag a.s. bij­zon­der verbon­den te voelen met de gelo­vi­gen die bijeen zijn voor de ‘kro­nings­mis’ in de Nicolaas­basi­liek te Am­ster­dam. In een per­soon­lijke felici­ta­tie, gericht aan het nieuwe Koningspaar, wenst de Paus hen alle goeds en bidt hij om zegen over de nieuwe Koning en zijn gezin. Aan het einde van de vie­ring zal daarvoor een speciaal gebed wor­den uit­ge­spro­ken.

Ontmoeting tussen paus Franciscus, prins Willem-Alexander en prinses Máxima bij de intronisatie van de paus
Ont­moe­ting tussen paus Fran­cis­cus, prins Willem-Alexan­der en prinses Máxima bij de introni­sa­tie van de paus

De vie­ring wordt door de RKK recht­streeks op Neder­land 2 uitgezon­den. Het Ko­nin­klijk Huis wordt vertegen­woor­digd door de Groot­meesteres van H.M. de Koningin, Martine van Loon-Labouchère en andere leden van de Hofhou­ding.

Onder de overige gasten bevin­den zich onder meer oud-premier Dries van Agt, oud-minister Ernst Hirsch Ballin, de fractie­voor­zit­ter van het CDA, Sybrand van Haersma Buma en de Com­mis­sa­ris van de Koningin in Zuid Holland, Jan Franssen.

Ook zijn er vertegen­woor­digers van de Krijgs­macht en van de Ridder­ordes van Malta en het H. Graf. Van ker­ke­lijke zijde zijn onder meer Kar­di­naal Simonis en apos­to­lisch nuntius André Dupuy aanwe­zig.

De vie­ring die om 10.10 uur begint is volle­dig ‘uit­ver­kocht’. De beschik­ba­re 600 kaarten waren binnen enkele uren na de uitgifte op. De Capella Nicolai en de Bavo­cantorij van de Ka­the­draal van Haar­lem zingen met orkest de vaste mis­de­len uit de ‘Krönungsmesse’ van Mozart. Ook Händels beroemde ‘Halleluia’ zal aan het slot fees­te­lijk klinken.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose