Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Vlag- en luidinstructie op koninginnedag

Dinsdag 30 april 2013

gepubliceerd: woensdag, 24 april 2013

In ver­band met de abdi­ca­tie van Hare Majes­teit de Koningin en de inhul­diging van Zijne Majes­teit Koning Willem-Alexan­der op dins­dag 30 april aanstaande is de volgende vlag- en luidin­struc­tie afge­ge­ven.

Vlagin­struc­tie

Vlag en wimpelDe Neder­landse vlag met oranje wimpel tot zonson­dergang.

Luidin­struc­tie

Klokken kunnen geluid wor­den op ver­schil­lende momenten tij­dens deze dag, bij voor­keur na onderteke­ning van de akte van abdi­ca­tie en na afkon­diging van de inhul­diging van Zijne Majes­teit de Koning door de herauten van wapenen.

Indi­ca­tief kan op grond daar­van wor­den aange­ge­ven dat onderteke­ning van de akte van abdi­ca­tie tegen 10.30 uur zal zijn afgerond en de afkon­diging van de inhul­diging rond 15.30 uur plaatsheeft. Via de recht­streekse tele­vi­sie-uitzen­ding op 30 april wordt het exacte moment bekend.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose