Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Dank en waardering voor bisschoppenconferentie

Vanwege actie voor SyriŽ via Giro 555

gepubliceerd: zaterdag, 20 april 2013

De SHO-actie voor de slacht­of­fers van de oorlog in Syrië is inmiddels achter de rug. Cordaid, Mensen in Nood, participant van de Samen­wer­kende Hulp Organi­sa­ties, is de Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie en de Bis­schop­pe­lijke Vastenaktie zeer erkente­lijk voor de snelle wijze waarop is gerea­geerd op het verzoek om in het paas­week­end de Syrië-actie te onder­steunen.

Help slachtoffers Syrië - Giro 555Cordaid Mensen in Nood wil ook de afzon­der­lijke bis­dom­men bedanken en in het bij­zon­der alle pa­ro­chies en pa­ro­chi­anen die de opbrengst van de paas­col­lec­te hebben besteed aan de Syrieë-actie. Op 15 april was de totale opbrengst van de giro 555 Syrië-actie 3,7 miljoen euro.

De gel­den die Cordaid Mensen in Nood uit de giro 555 actie ont­vangt wor­den besteed via de zuster­orga­ni­sa­ties Caritas Libanon en de Jesuit Refugee Service in Syrië. In het bij­zon­der zal het geld gebruikt wor­den in de vluch­te­lingen­kampen. Dekens, kle­ding, schoon water en tenten zijn de eerste behoeften op dit moment.

Daar­naast is overleg met de Bis­schop­pe­lijke Vastenaktie om een deel van de opbrengst ten goede te laten komen van een con­gre­ga­tie van vrouwe­lijke reli­gi­euzen in Syrië. Op de web­si­te van Cordaid Mensen in Nood zal regel­ma­tig wor­den teruggekop­peld over deze beste­dingen.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose