Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Bavopenning voor Bernard Bartelink na afscheidsconcert

gepubliceerd: maandag, 15 april 2013

De bekende Haar­lemse organist Bernard Bartelink (83) gaf zater­dag 13 april jl. zijn allerlaatste orgel­con­cert. Dat deed hij op het Wil­li­brordorgel in de Haar­lemse ka­the­drale basiliek van Sint-Bavo, waaraan hij vele jaren (1971-1999) verbon­den is geweest als titulair organist.

Bernard Bartelink voor ‘zijn’ kathedraal
Bernard Bartelink voor ‘zijn’ ka­the­draal

Enkele hon­der­den orgelliefhebbers, waar­on­der naast de vaste bezoekers van de zater­dag­mid­dag­con­certen ook veel collega’s en oud-leer­lin­gen van Bartelink, waren naar de ka­the­draal geko­men om nog eenmaal te kunnen genieten van het orgelspel van deze eminente musicus, die uit­slui­tend werken van Haar­lemse com­po­nisten had ge­pro­gram­meerd, waar­on­der twee eigen com­po­si­ties.

Na het concert werd hij toe­ge­spro­ken door zijn op­vol­ger in de ka­the­draal, Ton van Eck, die hem vooral roemde voor zijn ini­tia­tief tot de zater­dag­mid­dag­con­certen rond het Wil­li­brordorgel. Dit afscheids­con­cert was tevens het begin van de veer­tigste serie orgelbespelingen met grote organisten uit binnen- en bui­ten­land.  

Ver­vol­gens was het woord aan ple­baan H.J. van Ogtrop die namens de bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam, mgr. J.M. Punt, aan Bernard Bartelink de Bavopen­ning mocht uitreiken voor al zijn ver­diensten voor de ka­the­draal en het bisdom. Het publiek beloonde Bartelink met een langdurige staande ovatie.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose