Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Hoofd personeelszaken en vice-kanselier viert koperen jubileum

gepubliceerd: maandag, 8 april 2013

Vrij­dag­mid­dag is meestal het moment dat in Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam de jubilea en andere festivi­teiten wor­den gehou­den. Zo vier­den we onlangs het 12½ jarig bis­schops­jubi­leum van mgr. J.G.M. van Burg­ste­den sss. Op de vrij­dag van het Paasoctaaf was het de beurt van vice-kanselier en hoofd personeels­zaken jhr. mr. S.R.K.M. van Weede om een koperen jubileum (12½ jaar) te vieren in aanwe­zig­heid van zijn echt­ge­note Maria.

Koperen jubileum hoofd personeelszaken en vice-kanselier jhr. dr. S. van WeedeIn de grote zaal van het bis­schops­huis werd de jubila­ris op gees­tige wijze toe­ge­spro­ken door kanselier diaken drs. E.H.A. Fennis, waarna de bis­schop, mgr. dr. J.M. Punt even­eens zijn felici­ta­ties uitsprak en Van Weede kenschetste als een zeer loyale en betrouw­ba­re mede­wer­ker, die zich goed bewust is van het ver­trouwe­lijke karakter van veel zaken waar­mee hij te maken heeft en zich dien­over­een­koms­tig opstelt en die zijn ambt vervult vanuit een harte­lijk beleefde geloofs­over­tui­ging in een­heid met paus en bis­schop­pen.

Behalve de mede­wer­kers van het bisdom waren ver­schil­lende gasten aanwe­zig met wie de heer Van Weede in zijn werk veel te maken heeft.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose