Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

‘Kroningsmis’ op zondag 28 april

Basiliek van de H. Nicolaas te Amsterdam

gepubliceerd: donderdag, 4 april 2013

Op zon­dag 28 april a.s. zal in ver­band met de abdi­ca­tie van H.M. Koningin Beatrix en de inhul­diging van de nieuwe Koning Willem Alexan­der een speciale vie­ring wor­den gehou­den in de Basiliek van de H. Nicolaas te Am­ster­dam.

Ontmoeting tussen paus Franciscus, prins Willem-Alexander en prinses Máxima bij de intronisatie van de paus
Ont­moe­ting tussen paus Fran­cis­cus, prins Willem-Alexan­der en prinses Máxima bij de introni­sa­tie van de paus

Deze vie­ring staat in het teken van dank­baar­heid voor alles wat Koningin Beatrix voor Neder­land betekend heeft. Tevens zal tij­dens de vie­ring speciaal gebe­den wor­den voor het nieuwe Koningspaar en hun gezin. De Koningin en het Ko­nin­klijk Paar zijn gekend in dit ini­tia­tief en waar­de­ren dit.

Bij deze vie­ring zal het Ko­nin­klijk Huis ver­te­gen­woor­digd wor­den door de Groot­mees­teres van H.M. de Koningin, mevrouw drs. M. van Loon Labouchère. Ook andere leden van de hof­hou­ding zullen bij deze vie­ring aanwe­zig zijn, alsmede o.a. de Com­mis­sa­ris van de Koningin in Zuid-Holland, politici, en ver­te­gen­woor­digers van de Krijgs­macht.

Het Vati­caan zal ver­te­gen­woor­digd wor­den door de am­bas­sa­deur van de H. Stoel in Neder­land, Apos­to­lisch Nuntius Mgr. A. Dupuy.

De Bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam en tevens Leger­bis­schop Mgr. Jos Punt zal in deze vie­ring voor­gaan. De vie­ring wordt recht­streeks vanaf 10.10 uur op Neder­land 2 uitgezon­den.

Leden van de Capella Nicolai en de Bavo­can­to­rij van de Ka­the­draal van Haar­lem zullen met orkest de vaste mis­de­len zingen uit de Krönungsmesse van Mozart.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose