Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Mgr. H.J. Steinkamp overleden

Oud regionaal-vicaris van het Opus Dei in Nederland

gepubliceerd: woensdag, 3 april 2013

Op zon­dag 31 maart overleed na een kort ziek­bed Mgr. dr. H.J. Stein­kamp, voor­ma­lig regio­naal vica­ris van de Prelatuur van het Opus Dei.

Mgr. H.J. Steinkamp overleden
Geboren: Alicante (Spanje), 2 maart 1923
Overle­den: Am­ster­dam, 31 maart 2013

Mgr. Stein­kamp werd in 1923 geboren in Alicante als zoon van de honoraire consul van Duits­land. Hij behaalde het doctoraat in de scheikunde in Murcia (Spanje). Na zijn pro­mo­tie sloot hij zich aan bij het Opus Dei. In 1956 verhuisde hij naar Rome om theo­lo­gie te stu­de­ren aan de Uni­ver­si­teit van Lateranen.

Hij ont­ving de pries­ter­wij­ding in 1959. Enkele maan­den later kwam hij naar Am­ster­dam om het apos­to­laat van het Opus Dei in ons land te beginnen. De toen­ma­lige bis­schop van Haar­lem had de stichter van het Opus Dei, de heilige Jozefmaria, hiertoe ver­zocht. Hermann Stein­kamp stelde zich des­ge­vraagd graag be­schik­baar.

Van 1961 tot 1991 heeft hij lei­ding gegeven aan het Opus Dei in Neder­land. In 1992 werd hij benoemd tot ereprelaat van de paus. Van 1986 tot 1998 was hij Rector van de Onze Lieve Vrouwe Kerk in Am­ster­dam. In 2011 werd hij tot rid­der in de orde van Oranje-Nassau benoemd. Na zijn emeritaat bleef hij, tot kort voor zijn over­lij­den, actief in het pas­to­rale werk van de prelatuur van het Opus Dei en van de Am­ster­damse Onze Lieve Vrouwe­kerk.

Hij was een bui­ten­ge­woon beminne­lijk mens en zorgzame pries­ter.

Gelegen­heid tot afscheid­ne­men en begrafenis

Op don­der­dag 4 april wordt er om 19.30 uur een heilige Mis voor hem opgedragen in de Onze Lieve Vrouwe­kerk, Keizers­gracht 220, 1016 DZ Am­ster­dam. Op deze dag is er van 14.30 uur tot 19.30 uur gelegen­heid afscheid van hem te nemen in de kapel van het Ont­moe­tings­cen­trum naast de kerk.

De plech­tige Eucha­ris­tie­vie­ring zal plaats­vin­den op vrij­dag 5 april om 13.30 uur in de Onze Lieve Vrouwe­kerk, waarna wij hem be­ge­lei­den naar zijn laatste rust­plaats op de r.-k. begraaf­plaats Sint Barbara, Spaarn­dammer­dijk 312, 1014 AA  Am­ster­dam.

Na de begrafenis is er gelegen­heid om te condoleren en elkaar te ont­moe­ten in het Ont­moe­tings­cen­trum naast de Onze Lieve Vrouwe­kerk. Er zijn bussen be­schik­baar voor ver­voer van de kerk naar de begraaf­plaats en ver­vol­gens naar het Ont­moe­tings­cen­trum.

Contactin­for­ma­tie

In­for­ma­tie­bu­reau Opus Dei Neder­land
José van Dijck
Jacob Obrecht­straat 74
1071 KP  Am­ster­dam

Tel. +31 (20) 671 58 37
E-mail: press@opusdei.nl

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose