Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Bisschoppen steunen Giro 555 actie voor SyriŽ

gepubliceerd: dinsdag, 26 maart 2013

In het Paas­week­end voeren de Samen­wer­kende Hulp Organi­sa­ties (SHO) een speciale actie voor Syrië. Pa­ro­chies wor­den gevraagd zich aan te sluiten bij deze actie en de opbrengst van de collecte op Eerste Paas­dag hier­voor te bestemmen.

Help slachtoffers Syrië - Giro 555De Per­ma­nente Raad van de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie heeft er op dins­dag 26 maart 2013 mee ingestemd dat op Eerste Paas­dag de opbrengst van de collecte voor de Vastenaktie zal wor­den bestemd voor de nood­hulp aan Syrië via Caritas Syrië.

De collecte in pa­ro­chies met Pasen is een ge­za­men­lijk ini­tia­tief van Cordaid, lid van de SHO, en de Bis­schop­pe­lijke Vastenaktie. De beste­ding van de collectegel­den vindt plaats in overleg met de Bis­schop­pe­lijke Vastenaktie.

De situatie in Syrië wordt steeds rampzali­ger, de nood urgenter, en vooral kin­de­ren lij­den er onmen­se­lijk onder. De schei­dingslijnen tussen de vechtende partijen loopt dwars door alle in Syrië aanwe­zige religies heen.

De speciale collecte voor nood­hulp aan Syrië wordt van harte aan­be­vo­len. (SRKK)

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose