Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Goede Week en Pasen in de Kathedraal

gepubliceerd: donderdag, 21 maart 2013

Tijdens de Goede Week en met Pasen zijn er weer bij­zon­dere vie­rin­gen in de Sint-Bavo­kathe­draal.

Palm­zon­dag

Goede Week en Pasen in de KathedraalOp Palm­zon­dag 24 maart is om 10.00 uur de Pontificale Hoog­mis, waarin de Bis­schop zal voor­gaan. De Bavo­can­to­rij zal de gezangen ver­zorgen.

Boete­vie­ring en avond­wake

Op dins­dag 26 maart is er om 19.30 uur een boete­vie­ring en aan­slui­tend gelegen­heid voor het per­soon­lijk ont­van­gen van het sacra­ment van boete en ver­zoe­ning.

Om 20.15 uur vindt een muzikale avond­wake plaats met werken van o.a. Verdi, Lotti, Poulenc en Sjostakovits. Het uit­voerende project­koor staat o.l.v. Theo Goedhart
De toegang is gratis, na afloop wel een deur­col­lec­te.

Chrisma­mis

Op woens­dag 27 maart is om 19.30 uur de Olie­wij­ding (Chrisma­mis) De Bis­schop zal in con­ce­le­bra­tie met de pries­ters van het bisdom en het militair or­di­na­ri­aat hier in voor gaan.
De gezangen wor­den ver­zorgd door het Ka­the­draal Koor.

Witte Donder­dag

Op Witte don­der­dag 28 maart is om 19.30 uur de plech­tige avond­mis, waarin het Mannen­koor de gezangen zal ver­zorgen.

Goede Vrij­dag

Op Goede vrij­dag 29 maart is om 15.00 uur de Kruis­weg en zijn om 19.30 uur de Goede Vrij­dag Plech­tig­he­den, waar­on­der de kruis­ver­ering. De Bis­schop zal hierin voor­gaan.
De Bavo­can­to­rij zal de gezangen ver­zorgen, waar­on­der de bekende Johannespassion van Jan Valkes­tijn.

Aan­slui­tend wor­den vanaf 21.00 uur de Lamen­ta­ties van Goede Vrij­dag gezongen door de Bavo­can­to­rij. Naast gre­go­ri­aans klinken er werken van T.L. de Victoria.

Paas­wake

De Paas­wake op zater­dag 30 maart begint om 21.30 uur. In deze vie­ring zullen enkele vol­was­se­nen wor­den gedoopt en gevormd. Het Ka­the­drale Koor zal de gezangen ver­zorgen.

Eerste Paas­dag

Op Eerste Paas­dag 31 maart is om 10.00 uur de Pontificale Hoog­mis van Pasen, waarin de Bis­schop zal voor­gaan. Het Ka­the­drale Koor zingt o.a. de vaste mis­de­len uit de Missa in D van J. Albrechts­ber­ger en het beroemde motet ‘Ye choirs of new Jerusalem’ van Stanford.
Ook Händels Halleluia zal fees­te­lijk klinken.

Tweede Paas­dag

Op Tweede Paas­dag 1 april is de vie­ring om 10.00 uur met muzikale onder­steu­ning door het Klein Bavo Koor. Ook tij­dens deze vie­ring van een vol­was­se­ne gevormd wor­den.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose