Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Habemus Papam - Paus Franciscus

gepubliceerd: woensdag, 13 maart 2013

Habemus Papam - Paus Franciscus

We vroegen de Bis­schop om een eerste reactie bij de keuze van de nieuwe paus. Mgr. Punt zei met de hele katho­lie­ke wereld­ge­meen­schap erg blij te zijn met de nieuwe paus, en ook met het feit dat de stem­ming zo snel is verlopen. Kenne­lijk was men het al snel eens over de persoon.

Paus Fran­cis­cus, de naam is een pro­gram­ma, aldus de bis­schop. Fran­cis­cus was in de der­tien­de eeuw, een tijd van ver­we­reld­lij­king, iemand die een gees­te­lijk reveil bewerkte. Ook het feit dat de paus uit het Zuiden komt, waar de kerk onge­meen vitaal is is reden tot vreugde.  Als Westerse kerk moeten we een stapje terug doen. Opmer­ke­lijk vond mgr. Punt dat de nieuwe paus zo een­vou­dig begon, niet met fraaie program­matische zinnen maar met een een­vou­dig onze Vader en Wees­ge­groet. Onze nieuwe paus is een­vou­dig, spi­ri­tu­eel, toe­gan­ke­lijk, gelovig, con­clu­deert de Bis­schop.

De bis­schop vraagt aan alle gelo­vi­gen om te bid­den voor paus Fransciscus, voor onze kerk, en zoals de nieuwe paus zei, voor alle mensen van goede wil. En laten we Maria vragen om als Moeder van de Kerk, de plaats­ver­van­ger van haar Zoon bij­zon­der bij te staan.

(hier­on­der enkele video stills van de uitzen­ding op de Belgische zen­der VTM)

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose