Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Gewelventocht St. Bavo kathedraal

gepubliceerd: woensdag, 20 maart 2013

Op de zon­da­gen van 12 mei, 16 juni en 15 sep­tem­ber (monu­menten­week­end) wor­den weer de gewelven, de koepel en de torens van de St. Bavo Ka­the­draal aan de Leidse­vaart voor het publiek geopend.

Gewelventochten St. Bavo kathedraalMede van­wege de grootse res­tau­ra­tie wordt op deze wijze aan­dacht gevraagd voor dit unieke kerk­ge­bouw van Neder­land. De gewelven­tocht is een spannende tocht over krakende plankieren, door donkere spelonken en langs bij­zon­dere wen­tel­trappen en brengt de bezoeker op verborgen plekken in de prach­tige ka­the­draal. De overgangen van kleine gangen naar verbluffende uit­zichten zijn spectaculair. Als de bezoeker uit­ein­delijk na vele tre­den bij de grote klokken in een van de torens is aange­ko­men, kan er genoten wor­den van een fan­tas­tisch uit­zicht over Haar­lem en verre omstreken.

Tijdens de gewelven­tocht zullen en­thou­siaste gidsen U ver­ge­zel­len op een ontdek­kings­reis langs ruim 110 jaar Haar­lemse historie en ker­ke­lijke bouw­kunst en Chris­te­lijke symboliek. Tijdens de rond­lei­ding ziet U van dichtbij het re­sul­taat van de res­tau­ra­tie werk­zaam­he­den van de koepel en transepten en wordt door de gidsen inge­gaan op de actuali­teit van deze om­vang­rij­ke res­tau­ra­tie.

Gegevens

  • Kaartverkoop vanaf 13.00 uur in de kerk
  • De gewelven­tochten beginnen om 13.30 uur
  • De laatste beklim­ming start om 15.00 uur
  • De tijdsduur van de tocht is an­der­half uur
  • De entree­prijs bedraagt € 5 per persoon
  • Minimale lengte 150 cm, alleen vanaf 12 jaar

NB: Wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Kaartverkoop alleen in de kerk vanaf 13.00 uur en zolang er nog voldoende plaatsen zijn die dag.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose