Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Van Gregoriaans tot Beyoncé

Gevarieerde zang op kinderkoorfestival

gepubliceerd: dinsdag, 12 maart 2013

Zater­dag­mid­dag 9 maart jl. was de Moeder van de Ver­los­ser­kerk in Haar­lem-Schalk­wijk helemaal vervuld van fraaie kin­derzang. De NSGV Haar­lem-Am­ster­dam had een kin­der­koorfestival geor­ga­ni­seerd en hoewel het aantal aanmel­dingen niet zo groot was, werd het een groot succes.

Gevarieerde zang op kinderkoorfestivalNiet alleen de twee koren die zich voor een optre­den had­den aangemeld lieten zich horen in een af­wis­se­lend repertoire, er waren ook kin­de­ren van andere koren die het aandurf­den om onvoor­be­reid een kort optre­den te ver­zorgen.

Op­val­lend was niet alleen het grote verschil in leef­tijd van de koorle­den (van kleine kleuters tot grote tieners), maar ook de grote diver­si­teit in wat ze ten gehore brachten.  Zo zong het kleuter­koor God’s Talent (Nieuw-Vennep) een liedje over de kleine ezel die de Koning van het heelal mocht dragen, zong het kin­der­koor De Geluksvogels (ook uit Nieuw-Vennep) drie delen van een Latijnse mis, terwijl het Andreas Kinder- en Tiener­koor uit Almere onder meer een Loflied op de liefde van Joke Brandsma en het Ave Maria van de bekende popzan­geres Beyoncé  uit­voerde.

De Geluksvogels durf­den zelfs de uit­daging aan om een oud Gre­go­ri­aans gezang op hun repertoire te nemen: de anti­foon Regina Caeli die we­reld­wijd in de paas­tijd gezongen wordt.  En het re­sul­taat mocht er zijn! De dirigent Rob Fase ver­telde later nog dat hij voor de eucha­ris­tie­vie­ring van Witte Donder­dag de hymne Tantum ergo aan het instu­de­ren is. Voor ieder die de kerk­mu­ziek­tra­di­tie een warm hart toedraagt zijn dit hoop­volle tekenen. De kin­de­ren krijgen zo, naast alle eigen­tijdse lie­de­ren die ze zingen, ook iets waarde­vols mee dat hun muzikale en reli­gi­euze horizon verbreedt!

Maar er werd uiter­aard ook veel Neder­lands gezongen, zo zongen de koren samen (zie foto) de bekende Psalm 23 (De Heer is mijn her­der) op muziek van Gerard van Amstel. Bij het samen instu­de­ren van nieuw repertoire bleken de kin­de­ren verrassend snel te leren, zodat ze aan het eind van de mid­dag maar liefst zeven nieuwe lie­de­ren en canons kon­den zingen!

Alle kin­de­ren (naast de genoemde koren waren er ook kin­der­koorle­den uit Anna Paulowna, Leimui­den en Velsen-Noord) kregen na afloop een leuke ‘paasverras­sing’ mee naar huis.

Voor een uit­ge­breid foto­ver­slag:

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose