Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Protocol bij de keuze van een nieuwe paus

gepubliceerd: dinsdag, 12 maart 2013

Luidin­struc­ties

Met in achtne­ming van de lokale gebruiken, tradities en afspraken met de ge­meen­telijke over­heid, gel­den voor alle katho­lie­ke paro­chie­kerken in Neder­land de volgende luidin­struc­ties:

  • Op het moment van bekend wor­den van de keuze: 5 minuten de fees­te­lij­ke klokken lui­den;
  • Op de dag van de in­stal­la­tie van de nieuwe pontifex: een half uur voor de dienst 15 minuten de fees­te­lij­ke klokken lui­den;
  • Tot de in­stal­la­tie, op de dag van de in­stal­la­tie en daarna kan gewoon geluid wor­den voor de reguliere diensten.

Vlagin­struc­ties

Omschrij­ving van de Vati­caanse vlag

PausvlagDe kleuren van de Vati­caanse vlag zijn:
Een ver­ti­caal, in twee gelijke vlakken gedeelde vlag, in de kleuren hel­der geel (rich­ting de vlaggenmast) en hel­der wit met in het witte vlak centraal twee gekruiste sleu­tels waarboven een tiara.

Over de afme­tingen van de vlag zijn geen voor­schriften. In het alge­meen dient de lengte zich te ver­hou­den tot de breedte als 3 : 2.

Het hijsen van de vlag

De vlag dient gehesen te wor­den aan een stok, waar­van de lengte zodanig is, dat de vlag nooit de grond raakt of het ver­keer kan hin­de­ren. Zoals ook het geval is met de Neder­landse vlag, mag de Vati­caanse vlag niet tussen zonson­dergang en zonsopgang gehesen wor­den of blijven. De vlag moet bij zonson­dergang wor­den neer­ge­haald en zono­dig de volgende dag na zonsopgang opnieuw wor­den ontplooid. Uit­zon­de­ring hierop is moge­lijk als de vlag zodanig verlicht wordt dat de kleuren dui­de­lijk te zien zijn.

Het hijsen van meer vlaggen

Bij het hijsen van meer vlaggen behoren deze van gelijke afme­tingen te zijn en zo moge­lijk op gelijke hoogte te wor­den gehesen. Wanneer naast de Vati­caanse vlag ook de Neder­landse vlag en eventueel de parochiële vlag gehesen wordt, dient de Neder­landse vlag de ere­plaats in te nemen. De ere­plaats is de beste plaats, die af­han­ke­lijk van de situatie is: vooraan, mid­den of links vanuit het (aan­ko­mend) publiek gezien. Wanneer de Neder­landse vlag niet gehesen wordt, krijgt de Vati­caanse vlag de ere­plaats.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose