Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Dankkaartjes Vastenaktie gezegend in drukkerij

Intentie bij Hondurese O.L.V. van Suyapa

gepubliceerd: dinsdag, 12 maart 2013
Dankkaartjes Vastenaktie gezegend in drukkerij
Dankkaartjes Vastenaktie gezegend in drukkerij
Dankkaartjes Vastenaktie gezegend in drukkerij
Dankkaartjes Vastenaktie gezegend in drukkerij
Dankkaartjes Vastenaktie gezegend in drukkerij

Een nogal ongebruike­lijke stoet trok maan­dag­mid­dag 11 maart door drukkerij Zwarthoed in Volen­dam: pries­ter Ivan Alcides Garcia Ferman kwam het druk­werk van Vastenaktie zegenen. De dank­kaar­tjes voor de Vastenaktie­vrij­wil­li­gers ver­tellen het verhaal van Onze Lieve Vrouwe van Suyapa, de bescherm­hei­lige van Honduras. Pastoor Garcia is zelf van Hondurese afkomst en hij werkte graag mee, net als de directie en mede­wer­kers van drukkerij Zwarthoed.

Dit jaar staat Honduras centraal bij de jaar­lijkse fond­sen­werf­ac­tie van de katho­lie­ke kerk in Neder­land. Het is gebruike­lijk dat de vrij­wil­li­gers die de actie uit­voeren een kleine attentie ont­van­gen uit het campagneland. Dit als dank voor hun in­span­ningen. Van­wege de onveilige, moei­lijke situatie in Honduras is dat dit jaar niet gelukt.

In plaats daar­van is gekozen voor ‘een cadeau dat de men­se­lijke logis­tieke problemen overstijgt’, aldus de Hondurese zuster Valdete in haar bedank­brief, name­lijk een intentie bij O.L.V. van Suyapa, beschermvrouwe van Honduras. Haar beeldje staat in de hoofd­stad Tegucigalpa en trekt tal­loze pelgrims. 

Om de gebeds­in­ten­tie ook tast­baar te maken voor de Neder­landse vrij­wil­li­gers, heeft Vastenaktie een dank­kaar­tje laten maken, met daarop een afbeel­ding van O.L.V. van Suyapa én haar verhaal. De zegen van pastoor Garcia bena­drukt nog eens de dank­baar­heid van de Hondurese zusters voor de soli­da­ri­teit vanuit Neder­land: “Het feit dat jullie aan ons denken en voor ons bid­den, dat alleen al doet heel veel,” aldus zuster Valdete vanuit Honduras.

Drukkerij Zwarthoed werkte graag mee: mede-eige­naar Jan Zwarthoed hield het wij­wa­ter vast, terwijl pastoor Garcia alle kaartjes zegende. Mede­wer­kers van de drukkerij dachten goed mee: nu de pastoor er was, moest ook echt alles gezegend wor­den. Dus trok de stoet in een kleine optocht door de drukkerij: ‘Hier staat nog een stapel die gevouwen moet wor­den, hier ligt nog een partij op de machine, daar nog een doosje…’

De dank­kaar­tjes wor­den vanaf 13 maart verspreid.
Meer in­for­ma­tie over Vastenaktie op www.vastenaktie.nl

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose