Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Conclaafhotel kent voor Haarlemse koorschool weinig geheimen

gepubliceerd: dinsdag, 12 maart 2013

Het “kar­di­na­lenho­tel”, het huis waar de kar­di­na­len vanaf vandaag ver­blij­ven tij­dens het conclaaf, is dezer dagen welis­waar geheel af­ge­slo­ten van de buiten­we­reld, maar heeft voor de leden van de Haar­lemse koor­school toch weinig geheimen.

Tijdens hun bezoek aan Rome, in het voor­jaar van 2009, gaven de Haar­lemse zan­gertjes in Domus Sanctae Marthae, zoals het kar­di­na­lenho­tel heet, een uniek concert. Uniek omdat het voordien noch daarna ooit is voorge­ko­men dat er een concert plaatsvond.  

In aanwe­zig­heid van curiekar­di­na­len en andere leden van het bestuur van de Heilige Stoel zongen de Haar­lemmers toen in een optre­den dat door mgr. Punt werd aan­ge­bo­den uit dank­baar­heid voor de steun van Rome voor het diocees.

Bijgaand enkele foto’s van de hand van Lidy Peters, ver­slaggeefster van RKK. Lidy Peters © RKK.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose