Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Eenduidige procedure in- en uitschrijven Rooms-Katholieke Kerk

gepubliceerd: vrijdag, 1 maart 2013

Recent heeft de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie een hernieuwde bro­chu­re uitge­ge­ven met de titel “De pro­ce­dure m.b.t. in- en uit­schrij­ven en andere veel gestelde vragen m.b.t. de leden­admini­stratie van de Rooms-Katho­lie­ke Kerk”.

Button In- en uitschrijfprocedureHierin wordt uit­ge­legd hoe men zich in- en uit kan schrijven en tevens hoe pa­ro­chies hiermee om dienen te gaan. De pro­ce­dures zijn ge­com­mu­ni­ceerd met alle pa­ro­chies en gel­den voor de gehele Neder­landse kerk­provincie. Doel­stelling is om hiermee de pro­ce­dures op een eendui­dige en dui­de­lijke manier te com­mu­ni­ce­ren.

Be­lang­rijk­ste verdui­de­lij­king is dat men voor alles wat de leden­admini­stratie betreft (in- / uit­schrij­vingen, wijzi­gingen enz.) zich kan wen­den tot de eigen pa­ro­chie! Via de knop In- en uitschrijf­pro­ce­dure op deze site, kan men de pa­ro­chie vin­den waar men onder hoort.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose