Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Wereld JongerenDAG dit jaar in Volendam!

Ex-gangster John Pridmore vertelt zijn verhaal

gepubliceerd: woensdag, 27 februari 2013

Over de hele wereld vieren jon­ge­ren op palm­zon­dag (24 maart) de WereldJon­ge­renDAG. Bisdom Haar­lem- Am­ster­dam viert de WereldJon­ge­renDAG dit jaar in Volen­dam met talrijke work­shops waarbij o.a. John Pridmore, het Singer Songwritersguild en pre­sen­ta­tri­ce Marije v.d. Knaap hun aan­deel zullen leveren in het hoofd­pro­gramma.

De dag zal beginnen met een Eucha­ris­tie­vie­ring waarbij de hulp­bis­schop van ons bisdom mgr. Hendriks zal voor gaan en de zan­gertjes van Volen­dam (bekend van Jan Smit) de vie­ring muzikaal zullen onder­steunen.

John Pridmore

John Pridmore

Al op jonge leef­tijd raakte hij betrokken bij de geor­ga­ni­seerde mis­daad in Londen en kreeg hij alles wat hij nodig dacht te hebben: geld, vrouwen, macht en drugs. Na meer­dere ge­van­ge­nisstraffen kwam het omslag­punt waarop Pridmore zijn leven radicaal ver­an­der­de en in dienst van God stelde. Twee radicale uitersten tezamen in één persoon: John Pridmore.

Hoe het begon

Wereld JongerenDAGDe eerste WereldJon­ge­ren­dag was in 1984 op palm­zon­dag toen paus Johannes Paulus II jon­ge­ren uit de hele wereld uitno­digde om naar Rome te komen. Hier kwamen zoveel jon­ge­ren op af waardoor nu eens in de twee a drie jaar de Wereld Jon­ge­ren­da­gen wor­den geor­ga­ni­seerd met vele miljoenen jon­ge­ren. De WereldJon­ge­ren­dag op palm­zon­dag vindt nu we­reld­wijd per bisdom plaats.

In­for­ma­tie

Datum: 24 maart 2013
Aanvang: 11.15 uur
Adres: St. Vin­cen­tius­kerk, Kerkepad 1, Volen­dam.
(Na de vie­ring zal het pro­gram­ma plaats vin­den in het Pop en Cultuurhuis PX)
Toegang: 10 euro (incl. lunch, avond­maal­tijd en twee con­sump­tiebonnen)
Met de auto: Gratis parkeren bij de Kivo (Julianaweg 196, Volen­dam)
web­si­te: www.jong­bis­domhaarlem.nl/WJDag
Aanmel­den: web­for­mu­lier of per e-mail: info@jong­bis­domhaarlem.nl
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose