Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Kinderkoorfestival in Haarlem met veel samenzang

Zaterdag 9 maart 2013

gepubliceerd: maandag, 25 februari 2013

Zoals eer­der is aan­ge­kon­digd, wil de NSGV Haar­lem‐Am­ster­dam op zater­dag 9 maart a.s. graag een Kinder­koorfestival hou­den in Haar­lem. Helaas valt de belang­stel­ling wat tegen. Er hebben zich slechts twee koren aangemeld: het Andreas Kinder‐ en Tiener­koor uit Almere Buiten en De Geluksvogels uit Nieuw‐Vennep. Zij zijn al druk aan het oefenen en voor hen zou het niet door­gaan van het festival een grote teleur­stel­ling zijn.

Andere opzet

Zaterdag 9 maart 2013 - KinderkoorfestivalHet festival zal toch door­gaan, maar met een wat andere opzet. Met nadruk wor­den ook kin­der­koordirigenten uit­ge­no­digd die alleen of samen met (een aantal van) hun koorle­den gewoon een fijne zang­mid­dag willen beleven zon­der zelf op te tre­den.

Zij kunnen luis­te­ren naar de twee genoemde koren, maar zullen ook veel samen zingen: een gevarieerd repertoire van nog niet zo bekende lie­de­ren die goed passen in de li­tur­gische vie­rin­gen, zowel lie­de­ren die je in iedere vie­ring kunt zingen als lie­de­ren voor speciale dagen en gelegen­he­den. Ook een uitstekende gelegen­heid om onderling repertoire‐ideeën uit te wisselen!
De kostenbijdrage voor deze mid­dag is € 10,00 (kin­der­koorle­den € 1,00), inclusief koffie/thee/limonade en blad­mu­ziek. Dit bedrag kan bij aan­komst wor­den betaald.

Datum en lokatie

De mid­dag begint zater­dag 9 maart om 13.30 uur (ont­vangst met koffie/thee/limonade vanaf 13.00 uur) en duurt tot 16.00 uur. Locatie: RK Kerk ‘Moeder van de Ver­los­ser’, Prof. Eijkmanlaan 48, 2035 XB Haar­lem.

Aanmel­den

Aanmel­den kan nog per e‐mail tot 1 maart a.s. Vermeld daarbij

  • naam en contactge­ge­vens
  • de naam van het koor en de pa­ro­chie waar dit koor zingt
  • het aantal deel­ne­mers (aantal vol­was­se­nen en aantal kin­de­ren apart vermel­den)
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose