Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Liturgische teksten ivm conclaaf enz

gepubliceerd: donderdag, 21 februari 2013

ConclaafIn ver­band met het aftre­den van paus Bene­dic­tus XVI op 28 februari 2013 om 20.00 uur en het daarop volgend conclaaf heeft de Neder­landse bis­schop­pen­con­fe­ren­tie een do­cu­ment samen­ge­steld met speciale li­tur­gische teksten een aan­wij­zingen.

Bij­voor­beeld zal vanaf het ogen­blik van het aftre­den van paus Bene­dic­tus XVI niet meer de naam van de paus wor­den vermeld in de eucha­ris­ti­sche gebe­den. Het do­cu­ment bevat ook gebe­den voor tij­dens het conclaaf, bij het begin van het pon­ti­fi­caat en bij de introni­sa­tie van de nieuwe paus.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose