Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Wanneer en hoe wordt de gekozene paus?

gepubliceerd: zaterdag, 16 februari 2013

De Paus verwerft de volledige en hoogste volmacht in de Kerk door de wettige verkiezing, die door hem is aanvaard, tezamen met de Bisschops­wijding, aldus canon 332 §1 van het Kerkelijk wetboek (Codex Iuris Canonici).

Lege stoel (foto: Newshour)Uitdrukkelijk voorziet de canon dat degene die reeds Bisschop is onmiddellijk na zijn verkiezing en de aanvaarding van de verkiezing de pauselijke volmachten kan uitoefenen; wanneer iemand die geen Bisschop is zou worden gekozen – wat mogelijk is maar niet waar­schijn­lijk -, dient hij terstond Bisschop gewijd te worden ("statim ordinetur Episcopus").

Sinds 955, bij de verkiezing van Johannes XII en later Sergius IV, nemen de Pausen een nieuwe naam aan bij hun verkiezing, met uitzondering alleen van de Neder­landse paus Adrianus VI en Marcellus II.
Gerelateerde nieuwsberichten

zaterdag, 16 februari 2013Welke pausen hebben afstand gedaan?
zaterdag, 16 februari 2013Bestuur van de Kerk als de zetel van de paus vacant is
zaterdag, 16 februari 2013Waar komt het woord ‘kardinaal’ eigenlijk vandaan?
zaterdag, 16 februari 2013Taken van het kardinalencollege
zaterdag, 16 februari 2013Geschiedenis van de pauskeuze
zaterdag, 16 februari 2013De pauskeuze nuBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose