Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

De pauskeuze nu

gepubliceerd: zaterdag, 16 februari 2013

Paus Paulus VI bepaalde in 1970  dat de kar­di­na­len bij het bereiken van hun 80e ver­jaar­dag het recht verliezen om lid te zijn van de organen van de Romeinse curie en om de Paus te kiezen. De kar­di­na­len die de dag voor het vacant worden van de Apos­to­lische Stoel deze leef­tijd hebben bereikt, nemen geen deel aan het conclaaf. Het woord conclaaf komt dus van het Latijn: cum clave – let­ter­lijk: met de sleutel - een aandui­ding van het feit dat de kar­di­na­len zich bevinden op een plaats, af­ge­slo­ten van de buiten­we­reld.

ConclaafDe kar­di­na­len die de leef­tijd van tachtig jaar nog niet hebben bereikt, kiezen de nieuwe Paus. Zij bezitten dit recht vanaf de creatie en publicatie in het consistorie, ook als zij de waardig­heidstekens van hun ambt nog niet hebben (kunnen) ontvangen (n. 36).

De kar­di­na­len logeren tijdens het conclaaf in het Domus Sanctae Marthae in het Vaticaan. Tijdens het conclaaf mogen de kar­di­na­len buiten geval van nood, geen contacten onder­hou­den met de buiten­we­reld. Voor de bij­een­komsten van het conclaaf worden zij naar het Apos­to­lische Paleis gebracht, waar de verkie­zingen plaats­vin­den in de Sixtijnse kapel (n. 51).

Bedlegerige kar­di­na­len kunnen stemmen vanuit de bovengenoemde verblijf­plaats van de kar­di­na­len (n. 67). De nieuwe Paus wordt gekozen met tenminste tweederde van de stemmen. Na de stem­ming of stem­mingen worden de stem­briefjes iedere dag verbrand, met toevoe­ging van chemicaliën die zorgen voor de bekende zwarte of witte rook. De witte rook is het teken dat de paus gekozen is.

Is na vier dagen geen Paus gekozen, dan wordt een dag van gebed en onderling overleg ingelast, waarna tot drie keer toe een stemronde van twee dagen volgt, die wordt afgewisseld met een dag onderbre­king. Is op de vijftiende dag van het conclaaf nog geen re­sul­taat geboekt, dan schakelt men over op een ander systeem van stem­ming (nrs. 74-75), maar een tweederde meerder­heid blijft dus nodig.
Gerelateerde nieuwsberichten

zaterdag, 16 februari 2013Welke pausen hebben afstand gedaan?
zaterdag, 16 februari 2013Bestuur van de Kerk als de zetel van de paus vacant is
zaterdag, 16 februari 2013Waar komt het woord ‘kardinaal’ eigenlijk vandaan?
zaterdag, 16 februari 2013Taken van het kardinalencollege
zaterdag, 16 februari 2013Geschiedenis van de pauskeuze
zaterdag, 16 februari 2013Wanneer en hoe wordt de gekozene paus?Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose