Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Amsterdamse monstrans terecht

gepubliceerd: donderdag, 14 februari 2013

Amsterdam monstrans terecht (foto: Catharijneconvent)De kost­ba­re acht­tien­de-eeuwse monstrans, eigendom van de Am­ster­damse Boom­kerk, die twee weken gele­den werd gestolen uit het Museum Catha­rij­neconvent in Utrecht, is terecht. Dat heeft een woord­voer­der van de politie van­mid­dag bekendgemaakt. Zie bij­gaand politie-pers­be­richt.

 

 

Woens­dag­avond zijn drie ver­dachten aange­hou­den die de gestolen monstrans in hun bezit had­den. De mannen zijn in­ge­slo­ten voor verhoor, meldt de politie.

Op 29 januari kwamen omstreeks 14.30 uur twee onbekende personen bij het museum aan de Lange Nieuw­straat. Zij zaten op een scooter en de bijrij­der stapte van de scooter af. Hij sloeg een grote ruit kapot en ging ver­vol­gens naar binnen. Binnen sloeg hij een vitrine kapot en pakte een monstrans. De man rende naar de scooter en stapte op. Mede­wer­kers van het museum probeer­den de mannen nog tegen te hou­den, maar de ver­dachten wisten helaas te vluchten.

De recherche Utrecht startte direct een groot onder­zoek en hoorde onder meer veel getuigen. Ook veel beeld­ma­te­riaal werd veilig­ge­steld. Uit dit recherche­on­der­zoek kwamen moge­lijke ver­dachten naar voren waar fors op werd ingezet. Op woens­dag besloot de politie het beeld­ma­te­riaal en andere opspo­ringsin­for­ma­tie naar buiten te brengen in de hoop meer in­for­ma­tie te krijgen. Mede door de media-aan­dacht kwam het onder­zoek in een stroomversnelling en werd het zicht op de ver­dachten steeds concreter.

Op woens­dag­avond werd door de politie gezien dat drie mannen een in plastic gewikkeld voorwerp in een auto legde. De politie besloot de mannen onop­val­lend te volgen en met behulp van de ver­keerspolitie, lan­de­lijke een­heid (voor­heen KLPD), wer­den de drie mannen op de Rijksweg A27 bij Gorinchem aange­hou­den. In de auto lag de gehavende Monstrans in plastic gewikkeld. De mannen, 21, 25, en 35 uit Utrecht en Maarssen, zijn aange­hou­den en in­ge­slo­ten voor verhoor. Zij waren vermoe­de­lijk op weg naar België.

De politie onder­zoekt, in samen­wer­king met het museum, of er nog onder­de­len ont­bre­ken van de Monstrans. De recherche gaat ver­der met het onder­zoek en meer­dere aan­hou­dingen wor­den niet uit­ge­slo­ten.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose