Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Aftreden Paus Benedictus ingrijpend en historisch besluit

Verklaring Nederlandse bisschoppenconferentie

gepubliceerd: maandag, 11 februari 2013

Naar aan­lei­ding van de berichten over het terug­tre­den van Paus Bene­dic­tus XVI doet de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie de on­der­staan­de ver­kla­ring uit­gaan.

Nederlandse Bisschoppenconferentie“Vandaag bereikte ons het bericht over het aftre­den eind deze maand van Paus Bene­dic­tus XVI. Net zoals voor vele anderen kwam dit bericht ook voor ons als een verras­sing.

De Heilige Vader heeft meege­deeld dat zijn terug­tre­den zal plaats­vin­den op don­der­dag 28 februari om 20.00 uur. Zijn leef­tijd en ge­zond­heid zijn de door­slag­ge­vende redenen voor dit ingrijpende en his­to­rische besluit.

Paus Bene­dic­tus XVI geldt als een van de grootste theologen in de katho­lie­ke wereld van de tweede helft van de 20ste en begin 21ste eeuw. Zijn kennis beperkt zich niet alleen tot de dog­ma­tiek, waarin hij in zijn jonge jaren hoog­le­raar was, maar strekt zich uit tot het hele terrein van de theo­lo­gie.

Dit kwam ook tot uiting in zijn en­cy­clie­ken, andere brieven en toe­spra­ken als bijdrage aan het magisterium van de Kerk. Tevens heeft hij zich een waar her­der van de Kerk getoond. Paus Bene­dic­tus XVI heeft dan ook een niet te onder­schatten rol gespeeld in de Rooms-Katho­lie­ke Kerk. Voor zijn pon­ti­fi­caat zijn wij hem uitermate dank­baar.

Bene­dic­tus XVI heeft in zijn ver­kla­ring ook het conclaaf aan­ge­kon­digd, waarbij wordt over­ge­gaan tot de keuze van een nieuwe paus. Kar­di­naal Eijk zal deel­ne­men aan dit conclaaf.

Op 78-jarige leef­tijd hoorde kar­di­naal Ratzin­ger de roepstem van de Heer en aanvaardde hij het hoogste ambt in de Kerk. Nu, bijna 8 jaar later, heeft hij het besluit geno­men terug te tre­den. Wij bid­den voor Paus Bene­dic­tus dat hij ook na zijn aftre­den rijke­lijk door God ‘gezegend’ mag zijn.”

11 februari 2013
De Neder­landse bis­schop­pen

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose