Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Verklaring van mgr. dr. J. Hendriks

N.a.v. aangekondigd aftreden van de paus

gepubliceerd: maandag, 11 februari 2013

Paus Benedictus XVI kondigt aan af te tredenZojuist hebben we tot onze grote verras­sing het besluit van paus Bene­dic­tus XVI vernomen om op 28 februari a.s. terug te tre­den om ge­zond­heidsre­denen.

Dit is een besluit dat sinds het aftre­den van de kluize­naar-paus Coelestinus V geen prece­dent meer heeft gekend. De vergelij­king met paus Coelestinus dringt zich wel op: dat was een vrome kluize­naar die plot­se­ling tot het hoogste ambt werd ge­roe­pen, terwijl zijn hart trok naar de een­zaam­heid en de con­tem­pla­tie.

Zo is onze paus Bene­dic­tus XVI een bij­zon­der geta­len­teerde theoloog en schrijver die gedacht had zich terug te trekken in de stilte om zich helemaal aan de theo­lo­gie te gaan wij­den en toen tot dit hoogste ambt in de kerk werd ge­roe­pen.

Het was mij inder­daad opge­val­len dat zijn ge­zond­heid achteruit ging en de laatste keer dat ik hem ontmoette, in sep­tem­ber J.l., was hij dui­de­lijk zeer vermoeid. De paus heeft dit besluit zeker goed afgewogen met zijn mede­wer­kers en artsen en voor het Aanschijn van de Heer.

We zijn onze paus zeer dank­baar voor de lei­ding die hij als op­vol­ger van Petrus aan onze Kerk heeft gegeven, in een­vou­dige dienst­baar­heid, liefde­vol en verzoenend. Later zal er nog gelegen­heid zijn stil te staan bij de vele ver­diensten van onze paus Bene­dic­tus XVI. Laten we God danken voor dit pon­ti­fi­caat en Gods zegen vragen voor paus Bene­dic­tus, over deze maand tot de afstand en zijn ver­dere leven.

Ik wil de gelo­vi­gen van ons bisdom vragen om hun gebed voor de paus en voor de keuze van zijn op­vol­ger.

+ J. Hendriks
Hulp­bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam
Tit. bis­schop van Arsacal

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose