Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

iBELIEVE - Still Omgang Jongerenprogramma

Zaterdag 16 maart 2013

gepubliceerd: donderdag, 7 februari 2013

Ook dit jaar wor­den er weer hon­der­den jon­ge­ren in de hoofd­stad verwacht voor het lopen van de stille omgang. Het thema van het jon­ge­ren­pro­gramma is dit jaar “iBELIEVE”. Aan de hand van drie vragen; What do I believe?” “Why do I believe?” “When do I believe?” wordt inge­gaan op het thema.

iBELIEVE - Stille Omgang JongerenprogrammaOnder andere Media pries­ter Roderick Vonhögen zal ons mee­ne­men in de beantwoor­ding van de gestelde vragen. Jacob’s Ladder, een jonge band van en­thou­siaste gelo­vi­gen, zal de muziek ver­zorgen tij­dens de avond. Kortom, ge­za­men­lijk het geloof vieren: dat is het hoof­dingrediënt van het SO-Jon­ge­ren­pro­gramma. Het hoogte­punt van de avond is het ge­za­men­lijk lopen van de Stille Omgang.

Het jon­ge­ren­pro­gramma zal plaats­vin­den in de Heilige Nicolaas Basiliek gelegen aan de  Prins Hendrik­kade 73 in Am­ster­dam. Dit is de kerk recht tegen­over Am­ster­dam Centraal Station. De Basiliek gaat open  om 20:00 uur, rond 00:30 uur is het totale pro­gram­ma afgelopen.

Mirakel­stad

Steeds meer jon­ge­ren trekken jaar­lijks vanuit het hele land naar ‘Mirakel­stad’ Am­ster­dam om daar het won­der van de Eucha­ris­tie van 1345 te her­denken en een krach­tig sig­naal van geloof af te geven, te mid­den van de grote stad Am­ster­dam. In gebed lopen zij door de bin­nen­stad en laten zo zien hoe God bij ons mensen, jong en oud betrokken is. Het is in­druk­wek­kend en bij­zon­der om ’s nachts met een grote groep jon­ge­ren in stilte en in gebed deze tocht te hou­den, in een stad waar het nooit stil is! De tocht loopt mid­den door het centrum van de stad.

Wat is de Stille Omgang

In maart van het jaar 1345 lag een man in een huis aan de Kalver­straat ziek op bed en vreesde te sterven. Hij liet een pries­ter komen om de communie te ont­van­gen. Na het eten van de hostie moest de man over­ge­ven, waarbij ook de hostie weer werd uitgespuugd. Zijn vrouw wierp de hostie in het haardvuur, om ont­hei­liging te voor­ko­men. Toen bleek echter dat het vuur de Heilig communie niet had aangetast! Een medebewoonster trof de hostie onbescha­digd, zwevend boven het vuur aan.

De pries­ter werd gewaar­schuwd die de avond het H. sacra­ment naar de zieke man had gebracht. De pries­ter bracht de hostie terug naar de kerk, in het ta­ber­na­kel. De volgende dag ontdekte zijn vrouw dat de hostie weer in het huis aanwe­zig was en opnieuw bracht de pries­ter de hostie terug naar de kerk. Na een derde keer dat de hostie in het huis was terug­ge­von­den begreep de pries­ter dat God Zijn aanwe­zig­heid onder ons in het boord wilde tonen.

In een pro­ces­sie werd de hostie terug gebracht naar de kerk. Na een periode van ongeveer drie eeuwen von­den twee vrien­den in 1880 een afschrift met o.a. de route van de oude Mirakel­pro­ces­sie. Het jaar daarop, in 1881, besloten zij de route in devotie af te leggen. Dit resul­teerde in een snel groeiende bewe­ging en gewor­den tot wat nu de Stille Omgang is die we vandaag de dag  kennen.

Meer in­for­ma­tie

 Aanmel­ding

Aanmel­ding is gewenst:
Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 6 december 2022WJD@Home Ameland
vrijdag, 25 november 2022Aanmelding WJD 2023 geopend
woensdag, 16 november 2022Nationale jongerencollecte Video
vrijdag, 11 november 2022Wereldjongerendag
vrijdag, 14 oktober 2022Start tour WJD kruis
vrijdag, 16 september 2022Tour Wereldjongerendagenkruis door het bisdom
vrijdag, 9 september 2022WJD Promotieteams gaan het bisdom in
dinsdag, 30 augustus 2022Global Friendship, Global Peace
vrijdag, 26 augustus 2022Europese jongerenontmoeting Amsterdam
dinsdag, 12 juli 2022WJD reis via Parijs, Bayonne, Burgos, Fatima en Lourdes
woensdag, 6 juli 2022Tienerkamp BreakOut - Zorg voor elkaar
woensdag, 29 juni 2022Tienerdag
woensdag, 15 juni 2022Tour met het Wereldjongerendagenkruis
maandag, 2 mei 2022Beeldverslag WJD@Home
dinsdag, 8 maart 2022“See you in August 2023” Video
donderdag, 13 januari 2022WJD@Home verschuift naar meivakantie Video
dinsdag, 11 januari 2022Tienerkampweekend BreakThrough
maandag, 10 januari 2022WJD @ Home uitgesteld
vrijdag, 19 november 2021Aangepast programma Wereldjongerendag Video
woensdag, 17 november 2021De Kerk laten bloeienBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose