Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

iBELIEVE - Still Omgang Jongerenprogramma

Zaterdag 16 maart 2013

gepubliceerd: donderdag, 7 februari 2013

Ook dit jaar wor­den er weer hon­der­den jon­ge­ren in de hoofd­stad verwacht voor het lopen van de stille omgang. Het thema van het jon­ge­ren­pro­gramma is dit jaar “iBELIEVE”. Aan de hand van drie vragen; What do I believe?” “Why do I believe?” “When do I believe?” wordt inge­gaan op het thema.

iBELIEVE - Stille Omgang JongerenprogrammaOnder andere Media pries­ter Roderick Vonhögen zal ons mee­ne­men in de beantwoor­ding van de gestelde vragen. Jacob’s Ladder, een jonge band van en­thou­siaste gelo­vi­gen, zal de muziek ver­zorgen tij­dens de avond. Kortom, ge­za­men­lijk het geloof vieren: dat is het hoof­dingrediënt van het SO-Jon­ge­ren­pro­gramma. Het hoogte­punt van de avond is het ge­za­men­lijk lopen van de Stille Omgang.

Het jon­ge­ren­pro­gramma zal plaats­vin­den in de Heilige Nicolaas Basiliek gelegen aan de  Prins Hendrik­kade 73 in Am­ster­dam. Dit is de kerk recht tegen­over Am­ster­dam Centraal Station. De Basiliek gaat open  om 20:00 uur, rond 00:30 uur is het totale pro­gram­ma afgelopen.

Mirakel­stad

Steeds meer jon­ge­ren trekken jaar­lijks vanuit het hele land naar ‘Mirakel­stad’ Am­ster­dam om daar het won­der van de Eucha­ris­tie van 1345 te her­denken en een krach­tig sig­naal van geloof af te geven, te mid­den van de grote stad Am­ster­dam. In gebed lopen zij door de bin­nen­stad en laten zo zien hoe God bij ons mensen, jong en oud betrokken is. Het is in­druk­wek­kend en bij­zon­der om ’s nachts met een grote groep jon­ge­ren in stilte en in gebed deze tocht te hou­den, in een stad waar het nooit stil is! De tocht loopt mid­den door het centrum van de stad.

Wat is de Stille Omgang

In maart van het jaar 1345 lag een man in een huis aan de Kalver­straat ziek op bed en vreesde te sterven. Hij liet een pries­ter komen om de communie te ont­van­gen. Na het eten van de hostie moest de man over­ge­ven, waarbij ook de hostie weer werd uitgespuugd. Zijn vrouw wierp de hostie in het haardvuur, om ont­hei­liging te voor­ko­men. Toen bleek echter dat het vuur de Heilig communie niet had aangetast! Een medebewoonster trof de hostie onbescha­digd, zwevend boven het vuur aan.

De pries­ter werd gewaar­schuwd die de avond het H. sacra­ment naar de zieke man had gebracht. De pries­ter bracht de hostie terug naar de kerk, in het ta­ber­na­kel. De volgende dag ontdekte zijn vrouw dat de hostie weer in het huis aanwe­zig was en opnieuw bracht de pries­ter de hostie terug naar de kerk. Na een derde keer dat de hostie in het huis was terug­ge­von­den begreep de pries­ter dat God Zijn aanwe­zig­heid onder ons in het boord wilde tonen.

In een pro­ces­sie werd de hostie terug gebracht naar de kerk. Na een periode van ongeveer drie eeuwen von­den twee vrien­den in 1880 een afschrift met o.a. de route van de oude Mirakel­pro­ces­sie. Het jaar daarop, in 1881, besloten zij de route in devotie af te leggen. Dit resul­teerde in een snel groeiende bewe­ging en gewor­den tot wat nu de Stille Omgang is die we vandaag de dag  kennen.

Meer in­for­ma­tie

 Aanmel­ding

Aanmel­ding is gewenst:
Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 6 juli 2022Tienerkamp BreakOut - Zorg voor elkaar
woensdag, 29 juni 2022Tienerdag
woensdag, 15 juni 2022Tour met het Wereldjongerendagenkruis
maandag, 2 mei 2022Beeldverslag WJD@Home
dinsdag, 8 maart 2022“See you in August 2023” Video
donderdag, 13 januari 2022WJD@Home verschuift naar meivakantie Video
dinsdag, 11 januari 2022Tienerkampweekend BreakThrough
maandag, 10 januari 2022WJD @ Home uitgesteld
vrijdag, 19 november 2021Aangepast programma Wereldjongerendag Video
woensdag, 17 november 2021De Kerk laten bloeien
zondag, 7 november 2021Pausboodschap Wereldjongerendag
woensdag, 27 oktober 2021Wereldjongerendag Haarlem
donderdag, 7 oktober 2021Datum WJD 2023 bekend
dinsdag, 14 september 2021Alpha Youth en Alpha Students
zondag, 6 juni 2021Nieuwe bezetting jongerenpastoraat
donderdag, 20 mei 2021Tienerkamp BreakOut - Testify
woensdag, 5 mei 2021Kathedraal TV - Q&A met Mirjam Spruit Video
zaterdag, 10 april 2021Diocesane Alpha Youth
donderdag, 8 april 2021Q&A - Paul Graas - Middelmatigheid is zonde Video
dinsdag, 6 april 2021Speeddaten kloosterordes en godgewijde levenBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose