Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

iBELIEVE - Still Omgang Jongerenprogramma

Zaterdag 16 maart 2013

gepubliceerd: donderdag, 7 februari 2013

Ook dit jaar wor­den er weer hon­der­den jon­ge­ren in de hoofd­stad verwacht voor het lopen van de stille omgang. Het thema van het jon­ge­ren­pro­gramma is dit jaar “iBELIEVE”. Aan de hand van drie vragen; What do I believe?” “Why do I believe?” “When do I believe?” wordt inge­gaan op het thema.

iBELIEVE - Stille Omgang JongerenprogrammaOnder andere Media pries­ter Roderick Vonhögen zal ons mee­ne­men in de beantwoor­ding van de gestelde vragen. Jacob’s Ladder, een jonge band van en­thou­siaste gelo­vi­gen, zal de muziek ver­zorgen tij­dens de avond. Kortom, ge­za­men­lijk het geloof vieren: dat is het hoof­dingrediënt van het SO-Jon­ge­ren­pro­gramma. Het hoogte­punt van de avond is het ge­za­men­lijk lopen van de Stille Omgang.

Het jon­ge­ren­pro­gramma zal plaats­vin­den in de Heilige Nicolaas Basiliek gelegen aan de  Prins Hendrik­kade 73 in Am­ster­dam. Dit is de kerk recht tegen­over Am­ster­dam Centraal Station. De Basiliek gaat open  om 20:00 uur, rond 00:30 uur is het totale pro­gram­ma afgelopen.

Mirakel­stad

Steeds meer jon­ge­ren trekken jaar­lijks vanuit het hele land naar ‘Mirakel­stad’ Am­ster­dam om daar het won­der van de Eucha­ris­tie van 1345 te her­denken en een krach­tig sig­naal van geloof af te geven, te mid­den van de grote stad Am­ster­dam. In gebed lopen zij door de bin­nen­stad en laten zo zien hoe God bij ons mensen, jong en oud betrokken is. Het is in­druk­wek­kend en bij­zon­der om ’s nachts met een grote groep jon­ge­ren in stilte en in gebed deze tocht te hou­den, in een stad waar het nooit stil is! De tocht loopt mid­den door het centrum van de stad.

Wat is de Stille Omgang

In maart van het jaar 1345 lag een man in een huis aan de Kalver­straat ziek op bed en vreesde te sterven. Hij liet een pries­ter komen om de communie te ont­van­gen. Na het eten van de hostie moest de man over­ge­ven, waarbij ook de hostie weer werd uitgespuugd. Zijn vrouw wierp de hostie in het haardvuur, om ont­hei­liging te voor­ko­men. Toen bleek echter dat het vuur de Heilig communie niet had aangetast! Een medebewoonster trof de hostie onbescha­digd, zwevend boven het vuur aan.

De pries­ter werd gewaar­schuwd die de avond het H. sacra­ment naar de zieke man had gebracht. De pries­ter bracht de hostie terug naar de kerk, in het ta­ber­na­kel. De volgende dag ontdekte zijn vrouw dat de hostie weer in het huis aanwe­zig was en opnieuw bracht de pries­ter de hostie terug naar de kerk. Na een derde keer dat de hostie in het huis was terug­ge­von­den begreep de pries­ter dat God Zijn aanwe­zig­heid onder ons in het boord wilde tonen.

In een pro­ces­sie werd de hostie terug gebracht naar de kerk. Na een periode van ongeveer drie eeuwen von­den twee vrien­den in 1880 een afschrift met o.a. de route van de oude Mirakel­pro­ces­sie. Het jaar daarop, in 1881, besloten zij de route in devotie af te leggen. Dit resul­teerde in een snel groeiende bewe­ging en gewor­den tot wat nu de Stille Omgang is die we vandaag de dag  kennen.

Meer in­for­ma­tie

 Aanmel­ding

Aanmel­ding is gewenst:Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 14 mei 2024Onderscheidingsavond levenskeuzen
donderdag, 2 mei 2024Jongerenbijeenkomst Jubeljaar 2025
zaterdag, 20 april 2024Bavodag
maandag, 18 maart 2024Paasgala voor oudere jongeren
maandag, 5 februari 2024Blauwe zusters bij WJD@Home Video
zaterdag, 27 januari 2024‘Ga door je leven met mentaliteit pelgrim’ Video
vrijdag, 26 januari 2024Katholiek Tienerkamp Breakthrough
vrijdag, 26 januari 2024What the WJD happened...
dinsdag, 16 januari 2024WJD@Home op Ameland
vrijdag, 24 november 2023Pausboodschap Wereldjongerendag
dinsdag, 21 november 2023Jongerenbedevaart naar Fulda
zondag, 19 november 2023Nagenieten van de KJD Video
dinsdag, 14 november 2023Bavodag 2024
zaterdag, 4 november 2023Jongerencollecte Video
dinsdag, 10 oktober 2023Together - Op reis voor de oecumene
dinsdag, 19 september 2023Katholieke Jongerendag
dinsdag, 29 augustus 2023Reünie Wereldjongerendagen
woensdag, 9 augustus 2023Weer behouden thuis
dinsdag, 8 augustus 2023WJD fotoserie maandag
maandag, 7 augustus 2023OnvergetelijkBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose