Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Diakenwijding in Bovenkarspel

Zondag 10 februari

gepubliceerd: woensdag, 6 februari 2013

Hulp­bis­schop mgr. dr. J. Hendriks zal ko­men­de zon­dag de heer Randy Simileer de wij­ding tot per­ma­nent diaken toedienen. Deze wij­ding vindt plaats in de St. Martinus­kerk, Hoofd­straat 205 te Bo­ven­karspel. Voor deze kerk is gekozen omdat de heer Simileer in de regio West Friesland Zuid Oost werk­zaam zal zijn.

baccalaureaatsexamen in de godsdienstwetenschappen De plech­tig­heid begint om 10.30 uur en ie­der­een is van harte welkom daarbij aanwe­zig te zijn. Pries­ters die willen con­ce­le­breren wordt ver­zocht een albe en witte stola mee te brengen. Dit geldt ook voor de diakens die hun collega zullen opnemen in hun kring.

Simileer kreeg zijn oplei­ding aan het Boni­fa­tius­in­sti­tuut van De Tilten­berg in Vo­ge­len­zang. Op vrij­dag 12 ok­to­ber 2012 behaalde hij daar het bac­ca­lau­reaats­exa­men (foto), waarop de Pau­se­lijke Uni­ver­si­teit van Lateranen hem de titel bachelor verleende. Hij liep stage in de pa­ro­chie van de H. Martinus in Almere.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose