Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Vastenboodschap Nederlandse bisschoppen: Groeien in geloof

gepubliceerd: dinsdag, 5 februari 2013

Dat onze geloofs­ge­meen­schap de uit­no­di­gende omge­ving mag zijn waarin mensen kunnen groeien in geloof, dat deze vasten ons allen toe mag lei­den naar ‘de poort van het geloof’ en dat wij allen in de hernieu­wing van onze doop­be­lof­ten die ver­trouwe­lijke omgang mogen vin­den met God Vader-Zoon-Heilige Geest die ons verdiept en verbindt. Deze hoop spreken de Neder­landse bis­schop­pen uit in de recent ge­pu­bli­ceerde bood­schap voor de Vasten 2013.

Vastenboodschap Nederlandse bisschoppenHoewel Pasen dit jaar vroeg valt, schrijven de bis­schop­pen, staat de vie­ring van het lij­den, sterven en verrijzen van onze Heer Jezus in het mid­den van het door de paus af­ge­kon­digde Jaar van het Geloof. In de li­tur­gie van Pasen wordt het proces van tot geloof komen, dat de leer­lin­gen van Jezus doormaken, op ind­ringende wijze een proces dat ook wij (kunnen) doormaken en wel wanneer wij in de Paas­wake onze doop­be­lof­ten vernieuwen. De hernieu­wing van onze beloften krijgt in onze tijd en in onze samen­le­ving een apart accent. Geloven is niet meer van­zelf­spre­kend zoals dat in vorige periodes wel was en in andere samen­le­vingen nog wel is.

In de paas­wake wor­den wij gevraagd of wij geloven in God en we ant­woor­den tot drie maal toe met ‘ja’. Die vorm van vraag en ant­woord maakt dui­de­lijk dat geloven een ant­woord is. Een ant­woord op God die zich te kennen geeft, die zich aanbiedt, die onze instem­ming en toestem­ming vraagt om deel te wor­den van ons leven, om deel te nemen aan zijn leven.

“De verrezen Heer bezoekt op Paas­avond de angs­tige en op­ge­slo­ten leer­lin­gen”, schrijven de bis­schop­pen. “De apostel Thomas is daar niet bij. Als hij de en­thou­siaste verhalen van de andere leer­lin­gen hoort, rea­geert hij afwijzend. Hij kan pas geloven als hij de tekenen van het lij­den in de verrezen Heer kan zien. Wanneer Jezus een week later weer bij zijn leer­lin­gen komt, is Thomas wel aanwe­zig en ziet hij die tekenen. Hij belijdt dan zijn geloof: ‘mijn Heer en mijn God’. Die andere leer­lin­gen hebben Thomas niet buiten gesloten omdat hij vragen had en Thomas is niet weg­ge­ble­ven omdat hij twijfels had. Zo kon hij binnen die ge­meen­schap groeien in geloof. Wij hopen dat ook onze geloofs­ge­meen­schap de uit­no­di­gende omge­ving mag zijn waarin mensen kunnen groeien in geloof. Wij hopen dat deze vasten ons allen toe leidt naar ‘de poort van het geloof’ en dat wij allen in de hernieu­wing van onze doop­be­lof­ten die ver­trouwe­lijke omgang mogen vin­den met God Vader-Zoon-Heilige Geest die ons verdiept en verbindt.” (SRKK)

Download

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose