Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Bisschop viert internationale Mis in Nieuw-Vennep

Ter ere van Filippijnse heilige Pedro

gepubliceerd: maandag, 4 februari 2013

Hulp­bis­schop mgr. Dr. J. Hendriks was op zon­dag 3 februari in Nieuw Vennep voor een inter­na­tio­nale heilige Mis ter ere van de nieuwe Filippijnse heilige Pedro Calungsod, patroon van de Filippijnse jeugd. De paus heeft hem in ok­to­ber jongst­le­den heilig verklaard.

Bisschop viert internationale Mis in Nieuw-VennepDe Filippijnse am­bas­sa­deur in Neder­land en veel leden van de Filippijnse ge­meen­schap waren geko­men om met de plaat­se­lijke pa­ro­chie­ge­meen­schap en ook gelo­vi­gen uit andere lan­den, zoals Vietnam en India, een inter­na­tio­nale Mis te vieren uit dank­baar­heid voor de heilig­ver­kla­ring.

De heilige Pedro is vermoord - samen met een pries­ter - uit haat tegen het geloof en in het bij­zon­der tegen het doopsel. Op voor­spraak van de heilige Pedro bad de bis­schop onder meer voor alle mensen die het doopsel afwijzen en hun eigen doopsel ongedaan zou­den willen maken: dat de liefde van God hun hart mag raken, dat zij Hem mogen leren kennen en lief­heb­ben.

Op de foto: Een aantal leden van het or­ga­ni­se­rende comité en de van afkomst Filippijnse kape­laan Ruben Torres (bij de Mis was ook pastoor Jacques Quadvlieg en een Indiase pries­ter), die in de pa­ro­chie werk­zaam is. Zij wor­den bijgestaan door een en­thou­siast team van vrij­wil­li­gers - jong en oud - die zorg dragen voor de li­tur­gie en de "her­berg" - pa­ro­chie­ruim­tes naast de kerk waar dage­lijks open huis met koffie­drin­ken is.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose