Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Bisschoppenconferentie: “Grote waardering voor Koningin”

gepubliceerd: dinsdag, 29 januari 2013
foto: Emiel Kete­laar
Koningin Beatrix (foto: Emiel Ketelaar)

De Neder­landse bis­schop­pen­con­fe­ren­tie heeft haar grote waar­de­ring uit­ge­spro­ken voor het werk en de inzet van koning Beatrix over de afgelopen 33 jaar.

De voor­zit­ter van de con­fe­ren­tie, kar­di­naal Eijk: “de koningin heeft een be­lang­rijke bin­dende rol gespeeld in de Neder­landse samen­le­ving. Onder vaak moei­lijke omstan­dig­he­den, niet in de laatste plaats voor haar per­soon­lijk, was zij in staat de inwoners van ons land te bin­den, te troosten en te sti­mu­leren.

Wij wensen haar Gods rijke zegen toe bij de nieuwe periode die nu voor haar aanbreekt. Wij hebben er alle ver­trouwen in dat haar op­vol­ger snel dezelfde plek zal weten te krijgen in ons land als zij nu heeft. In onze gebe­den zal prins Willem-Alexan­der een bij­zon­dere plaats innemen. We bid­den dat zijn inzet voor ons land als koning door Gods genade heel vrucht­baar mag wor­den”. (SRKK)

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose