Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Jongerenwerk - Hoe pak ik dat aan?

gepubliceerd: vrijdag, 25 januari 2013

Met enige regelmaat krijgt het jon­ge­ren­pas­to­raat de vraag binnen: “Hoe kan ik in mijn pa­ro­chie jon­ge­ren­werk opzetten? Waar begin ik, of hoe ga ik ermee ver­der in de ver­an­de­rende omstan­dig­he­den?” Om die reden or­ga­ni­se­ren de afdelingen Jon­ge­ren­pas­to­raat en Catechese een trai­ning Jon­ge­ren­werk. De trai­ning zal gegeven wor­den op twee zater­da­gen – 9 februari en 2 maart 2013 -  in het Juliana­kloos­ter, Hoogeweg 65 te Heiloo. 

Eerste trai­nings­dag 9 februari

Teedaagse training jongerenwerkDe eerste dag komt Corjan Matsin­ger van Youth for Christ spreken over de heden­daag­se jon­gere en de ont­wik­ke­lingen in de jon­ge­ren­cul­tuur in relatie tot de kerk. Corjan is een veel gevraagd spreker met betrek­king tot het jon­ge­ren­werk en onder andere bekend van zijn boek: ‘Heilige Grond’. Vragen die aan de orde zullen komen zijn: Wie is de heden­daag­se jon­gere? Hoe verhoudt de jon­gere zich tot de kerk? Hoe kunnen we de kloof tussen jon­ge­ren en de kerk overbruggen? Wat zijn tips, best practices en aan­kno­pings­pun­ten hierbij?

Tweede trai­nings­dag 2 maart

Deze dag zal meer concrete hand­vat­ten bie­den over het opzetten van jon­ge­ren­werk in de pa­ro­chie(regio). Aan de orde komt onder andere een stappen­plan over het opzetten van een goed jaar­pro­gramma. Welke rand­voor­waar­den zijn er nodig en hoe pak je het uit­ein­delijk aan? Ook is er aan­dacht voor ver­schil­lende ma­te­ri­alen die gebruikt kunnen wor­den.

In­for­ma­tie

De kosten van de trai­ning zijn 45 euro voor beide dagen inclusief ma­te­ri­aal en lunch (aan­be­vo­len is om beide dagen te volgen. De kosten voor een enkele dag zijn 25 euro). Beide dagen duren van 9.00 tot 16.30 uur en er zal ook een Eucha­ris­tie­vie­ring zijn.

De trai­ning wordt geor­ga­ni­seerd door de afdelingen Jon­ge­ren­pas­to­raat en Catechese van het bisdom. Meer in­for­ma­tie en aanmel­ding via info@jong­bis­domhaarlem.nl of www.jong­bis­domhaarlem.nl

S.v.p. bij aanmel­ding uw naam, pa­ro­chie, moge­lijk dieet vermel­den.
S.v.p. aanmel­den vóór 1 februari 2013.Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 14 mei 2024Onderscheidingsavond levenskeuzen
donderdag, 2 mei 2024Jongerenbijeenkomst Jubeljaar 2025
zaterdag, 20 april 2024Bavodag
maandag, 18 maart 2024Paasgala voor oudere jongeren
maandag, 5 februari 2024Blauwe zusters bij WJD@Home Video
zaterdag, 27 januari 2024‘Ga door je leven met mentaliteit pelgrim’ Video
vrijdag, 26 januari 2024Katholiek Tienerkamp Breakthrough
vrijdag, 26 januari 2024What the WJD happened...
dinsdag, 16 januari 2024WJD@Home op Ameland
vrijdag, 24 november 2023Pausboodschap Wereldjongerendag
dinsdag, 21 november 2023Jongerenbedevaart naar Fulda
zondag, 19 november 2023Nagenieten van de KJD Video
dinsdag, 14 november 2023Bavodag 2024
zaterdag, 4 november 2023Jongerencollecte Video
dinsdag, 10 oktober 2023Together - Op reis voor de oecumene
dinsdag, 19 september 2023Katholieke Jongerendag
dinsdag, 29 augustus 2023Reünie Wereldjongerendagen
woensdag, 9 augustus 2023Weer behouden thuis
dinsdag, 8 augustus 2023WJD fotoserie maandag
maandag, 7 augustus 2023OnvergetelijkBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose