Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Jongerenwerk - Hoe pak ik dat aan?

gepubliceerd: vrijdag, 25 januari 2013

Met enige regelmaat krijgt het jon­ge­ren­pas­to­raat de vraag binnen: “Hoe kan ik in mijn pa­ro­chie jon­ge­ren­werk opzetten? Waar begin ik, of hoe ga ik ermee ver­der in de ver­an­de­rende omstan­dig­he­den?” Om die reden or­ga­ni­se­ren de afdelingen Jon­ge­ren­pas­to­raat en Catechese een trai­ning Jon­ge­ren­werk. De trai­ning zal gegeven wor­den op twee zater­da­gen – 9 februari en 2 maart 2013 -  in het Juliana­kloos­ter, Hoogeweg 65 te Heiloo. 

Eerste trai­nings­dag 9 februari

Teedaagse training jongerenwerkDe eerste dag komt Corjan Matsin­ger van Youth for Christ spreken over de heden­daag­se jon­gere en de ont­wik­ke­lingen in de jon­ge­ren­cul­tuur in relatie tot de kerk. Corjan is een veel gevraagd spreker met betrek­king tot het jon­ge­ren­werk en onder andere bekend van zijn boek: ‘Heilige Grond’. Vragen die aan de orde zullen komen zijn: Wie is de heden­daag­se jon­gere? Hoe verhoudt de jon­gere zich tot de kerk? Hoe kunnen we de kloof tussen jon­ge­ren en de kerk overbruggen? Wat zijn tips, best practices en aan­kno­pings­pun­ten hierbij?

Tweede trai­nings­dag 2 maart

Deze dag zal meer concrete hand­vat­ten bie­den over het opzetten van jon­ge­ren­werk in de pa­ro­chie(regio). Aan de orde komt onder andere een stappen­plan over het opzetten van een goed jaar­pro­gramma. Welke rand­voor­waar­den zijn er nodig en hoe pak je het uit­ein­delijk aan? Ook is er aan­dacht voor ver­schil­lende ma­te­ri­alen die gebruikt kunnen wor­den.

In­for­ma­tie

De kosten van de trai­ning zijn 45 euro voor beide dagen inclusief ma­te­ri­aal en lunch (aan­be­vo­len is om beide dagen te volgen. De kosten voor een enkele dag zijn 25 euro). Beide dagen duren van 9.00 tot 16.30 uur en er zal ook een Eucha­ris­tie­vie­ring zijn.

De trai­ning wordt geor­ga­ni­seerd door de afdelingen Jon­ge­ren­pas­to­raat en Catechese van het bisdom. Meer in­for­ma­tie en aanmel­ding via info@jong­bis­domhaarlem.nl of www.jong­bis­domhaarlem.nl

S.v.p. bij aanmel­ding uw naam, pa­ro­chie, moge­lijk dieet vermel­den.
S.v.p. aanmel­den vóór 1 februari 2013.
Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 6 december 2022WJD@Home Ameland
vrijdag, 25 november 2022Aanmelding WJD 2023 geopend
woensdag, 16 november 2022Nationale jongerencollecte Video
vrijdag, 11 november 2022Wereldjongerendag
vrijdag, 14 oktober 2022Start tour WJD kruis
vrijdag, 16 september 2022Tour Wereldjongerendagenkruis door het bisdom
vrijdag, 9 september 2022WJD Promotieteams gaan het bisdom in
dinsdag, 30 augustus 2022Global Friendship, Global Peace
vrijdag, 26 augustus 2022Europese jongerenontmoeting Amsterdam
dinsdag, 12 juli 2022WJD reis via Parijs, Bayonne, Burgos, Fatima en Lourdes
woensdag, 6 juli 2022Tienerkamp BreakOut - Zorg voor elkaar
woensdag, 29 juni 2022Tienerdag
woensdag, 15 juni 2022Tour met het Wereldjongerendagenkruis
maandag, 2 mei 2022Beeldverslag WJD@Home
dinsdag, 8 maart 2022“See you in August 2023” Video
donderdag, 13 januari 2022WJD@Home verschuift naar meivakantie Video
dinsdag, 11 januari 2022Tienerkampweekend BreakThrough
maandag, 10 januari 2022WJD @ Home uitgesteld
vrijdag, 19 november 2021Aangepast programma Wereldjongerendag Video
woensdag, 17 november 2021De Kerk laten bloeienBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose