Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Jongerenwerk - Hoe pak ik dat aan?

gepubliceerd: vrijdag, 25 januari 2013

Met enige regelmaat krijgt het jon­ge­ren­pas­to­raat de vraag binnen: “Hoe kan ik in mijn pa­ro­chie jon­ge­ren­werk opzetten? Waar begin ik, of hoe ga ik ermee ver­der in de ver­an­de­rende omstan­dig­he­den?” Om die reden or­ga­ni­se­ren de afdelingen Jon­ge­ren­pas­to­raat en Catechese een trai­ning Jon­ge­ren­werk. De trai­ning zal gegeven wor­den op twee zater­da­gen – 9 februari en 2 maart 2013 -  in het Juliana­kloos­ter, Hoogeweg 65 te Heiloo. 

Eerste trai­nings­dag 9 februari

Teedaagse training jongerenwerkDe eerste dag komt Corjan Matsin­ger van Youth for Christ spreken over de heden­daag­se jon­gere en de ont­wik­ke­lingen in de jon­ge­ren­cul­tuur in relatie tot de kerk. Corjan is een veel gevraagd spreker met betrek­king tot het jon­ge­ren­werk en onder andere bekend van zijn boek: ‘Heilige Grond’. Vragen die aan de orde zullen komen zijn: Wie is de heden­daag­se jon­gere? Hoe verhoudt de jon­gere zich tot de kerk? Hoe kunnen we de kloof tussen jon­ge­ren en de kerk overbruggen? Wat zijn tips, best practices en aan­kno­pings­pun­ten hierbij?

Tweede trai­nings­dag 2 maart

Deze dag zal meer concrete hand­vat­ten bie­den over het opzetten van jon­ge­ren­werk in de pa­ro­chie(regio). Aan de orde komt onder andere een stappen­plan over het opzetten van een goed jaar­pro­gramma. Welke rand­voor­waar­den zijn er nodig en hoe pak je het uit­ein­delijk aan? Ook is er aan­dacht voor ver­schil­lende ma­te­ri­alen die gebruikt kunnen wor­den.

In­for­ma­tie

De kosten van de trai­ning zijn 45 euro voor beide dagen inclusief ma­te­ri­aal en lunch (aan­be­vo­len is om beide dagen te volgen. De kosten voor een enkele dag zijn 25 euro). Beide dagen duren van 9.00 tot 16.30 uur en er zal ook een Eucha­ris­tie­vie­ring zijn.

De trai­ning wordt geor­ga­ni­seerd door de afdelingen Jon­ge­ren­pas­to­raat en Catechese van het bisdom. Meer in­for­ma­tie en aanmel­ding via info@jong­bis­domhaarlem.nl of www.jong­bis­domhaarlem.nl

S.v.p. bij aanmel­ding uw naam, pa­ro­chie, moge­lijk dieet vermel­den.
S.v.p. aanmel­den vóór 1 februari 2013.
Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 6 juli 2022Tienerkamp BreakOut - Zorg voor elkaar
woensdag, 29 juni 2022Tienerdag
woensdag, 15 juni 2022Tour met het Wereldjongerendagenkruis
maandag, 2 mei 2022Beeldverslag WJD@Home
dinsdag, 8 maart 2022“See you in August 2023” Video
donderdag, 13 januari 2022WJD@Home verschuift naar meivakantie Video
dinsdag, 11 januari 2022Tienerkampweekend BreakThrough
maandag, 10 januari 2022WJD @ Home uitgesteld
vrijdag, 19 november 2021Aangepast programma Wereldjongerendag Video
woensdag, 17 november 2021De Kerk laten bloeien
zondag, 7 november 2021Pausboodschap Wereldjongerendag
woensdag, 27 oktober 2021Wereldjongerendag Haarlem
donderdag, 7 oktober 2021Datum WJD 2023 bekend
dinsdag, 14 september 2021Alpha Youth en Alpha Students
zondag, 6 juni 2021Nieuwe bezetting jongerenpastoraat
donderdag, 20 mei 2021Tienerkamp BreakOut - Testify
woensdag, 5 mei 2021Kathedraal TV - Q&A met Mirjam Spruit Video
zaterdag, 10 april 2021Diocesane Alpha Youth
donderdag, 8 april 2021Q&A - Paul Graas - Middelmatigheid is zonde Video
dinsdag, 6 april 2021Speeddaten kloosterordes en godgewijde levenBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose