Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Nieuwe personele parochie voor de buitengewone vorm

Sint Agneskerk Amsterdam

gepubliceerd: woensdag, 23 januari 2013

Blik op het fraaie altaar van de Sint Agneskerk.In de Sint Agnes­kerk werd zon­dag, op het Hoog­feest van de patrones Sint Agnes, een personele pa­ro­chie opgericht voor de gelo­vi­gen die zich bij­zon­der met de Tri­den­tijnse Mis, de zoge­naamde “bui­ten­ge­wone vorm” van de Romeinse ritus, verbon­den voelen. Sedert enkele jaren komt in deze kerk een ge­meen­schap van gelo­vi­gen bijeen om volgens deze ritus de Eucha­ris­tie te vieren.

De pries­ter Kr. Knudsen fssp is de eerste pastoor. ’s Morgens celebreerde mgr. J. van Burg­ste­den sss als eerste Neder­landse bis­schop sinds het motu proprio Summorum Pontificum een Pontificale heilige Mis in de bui­ten­ge­wone vorm. In de mid­dag was hulp­bis­schop mgr. dr. J. Hendriks ook aanwe­zig om de pries­ters en de andere gelo­vi­gen te fe­li­ci­te­ren en om deel te nemen aan de ont­moe­ting voor de jon­gere pries­ters in het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam.

Na een plech­tige vespers in de Sint Agnes­kerk kerk werd de mid­dag voort­ge­zet in de pastorie met twee korte ge­tui­ge­nissen, een rond­lei­ding en een maal­tijd.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose