Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Toch nog aanmelden voor WJD!

gepubliceerd: donderdag, 17 januari 2013

In juli 2013 vin­den in Rio de Janeiro de Wereld­jon­ge­ren­da­gen plaats, het grootste jon­ge­ren­eve­ne­ment ter wereld. Miljoenen jon­ge­ren uit de hele wereld komen samen om het katho­lie­ke geloof te vieren.

De in­schrij­ving vanuit Neder­land is formeel gesloten op 15 januari jl. maar Jong Katho­liek heeft in samen­wer­king met touroperator VNB een optie kunnen nemen op meer vliegtuig­stoelen en biedt deze graag aan jon­ge­ren aan die alsnog mee willen gaan naar de WJD. Nu geldt wel: vol is vol.

Vier reisopties

WJD Rio 2013 - Claim nog snel je stoel!De Neder­landse bis­dom­men bie­den in samen­wer­king met VNB en Jong Katho­liek vier reizen aan naar Brazilië in juli 2013. De kern van alle reizen is het­zelfde maar elke reis kent een ander voor­pro­gramma. De reisopties zijn open voor jon­ge­ren van 18 t/m 30 jaar.

In Rio de Janeiro komen alle Neder­landse deel­ne­mers samen en wordt er gedurende 3 ochten­den een pro­gram­ma geor­ga­ni­seerd met catechese, geloofs­ge­sprek en een eucha­ris­tie­vie­ring. Dit alles in het Neder­lands.

In de mid­da­gen en avon­den kunnen jon­ge­ren deel­ne­men aan het jon­ge­renfestival met muziek, theater, dis­cus­sie en ver­die­ping. Tra­di­tio­nele hoogte­pun­ten zijn daar­naast de verwelko­ming van de Paus, de grote avond­wake onder de sterrenhemel van Rio en de in­druk­wek­kende slot­vie­ring met de paus op zon­dag.

Ont­wik­ke­lings­pro­jecten

De vier reizen hebben een ver­schil­lend voor­pro­gramma, allen met een andere bestem­ming. De vier moge­lijke tussenbestem­mingen zijn Suriname en drie Bra­zi­li­aanse plaatsen: Fortaleza, Campo Belo en Almenara. Daar vindt vanaf 14 juli de zogeheten Mis­sio­na­ry Week plaats. (SRKK)

Meer in­for­ma­tie
Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 19 september 2023Katholieke Jongerendag
dinsdag, 29 augustus 2023ReŁnie Wereldjongerendagen
woensdag, 9 augustus 2023Weer behouden thuis
dinsdag, 8 augustus 2023WJD fotoserie maandag
maandag, 7 augustus 2023Onvergetelijk
maandag, 7 augustus 2023WJD fotoserie zondag
maandag, 7 augustus 2023WJD fotoserie zaterdag
vrijdag, 4 augustus 2023WJD fotoserie vrijdag
vrijdag, 4 augustus 2023Pelgrim in Lissabon
vrijdag, 4 augustus 2023WJD fotoserie donderdag
woensdag, 2 augustus 2023WJD fotoserie woensdag
woensdag, 2 augustus 2023WJD fotoserie Openingsviering
dinsdag, 1 augustus 2023Fatima en aankomst Lissabon
dinsdag, 1 augustus 2023WJD fotoserie Fatima
zondag, 30 juli 2023Op weg naar Portugal
zaterdag, 29 juli 2023Pelgrimerend door het leven
donderdag, 27 juli 2023We zijn vertrokken
dinsdag, 25 juli 2023WJD pelgrims vertrekken woensdag naar Lissabon
woensdag, 5 juli 2023Wereldjongerendagen Lissabon in cijfers
maandag, 3 juli 2023Meet & Greet the Lord - Under the StarsBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose