Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Toch nog aanmelden voor WJD!

gepubliceerd: donderdag, 17 januari 2013

In juli 2013 vin­den in Rio de Janeiro de Wereld­jon­ge­ren­da­gen plaats, het grootste jon­ge­ren­eve­ne­ment ter wereld. Miljoenen jon­ge­ren uit de hele wereld komen samen om het katho­lie­ke geloof te vieren.

De in­schrij­ving vanuit Neder­land is formeel gesloten op 15 januari jl. maar Jong Katho­liek heeft in samen­wer­king met touroperator VNB een optie kunnen nemen op meer vliegtuig­stoelen en biedt deze graag aan jon­ge­ren aan die alsnog mee willen gaan naar de WJD. Nu geldt wel: vol is vol.

Vier reisopties

WJD Rio 2013 - Claim nog snel je stoel!De Neder­landse bis­dom­men bie­den in samen­wer­king met VNB en Jong Katho­liek vier reizen aan naar Brazilië in juli 2013. De kern van alle reizen is het­zelfde maar elke reis kent een ander voor­pro­gramma. De reisopties zijn open voor jon­ge­ren van 18 t/m 30 jaar.

In Rio de Janeiro komen alle Neder­landse deel­ne­mers samen en wordt er gedurende 3 ochten­den een pro­gram­ma geor­ga­ni­seerd met catechese, geloofs­ge­sprek en een eucha­ris­tie­vie­ring. Dit alles in het Neder­lands.

In de mid­da­gen en avon­den kunnen jon­ge­ren deel­ne­men aan het jon­ge­renfestival met muziek, theater, dis­cus­sie en ver­die­ping. Tra­di­tio­nele hoogte­pun­ten zijn daar­naast de verwelko­ming van de Paus, de grote avond­wake onder de sterrenhemel van Rio en de in­druk­wek­kende slot­vie­ring met de paus op zon­dag.

Ont­wik­ke­lings­pro­jecten

De vier reizen hebben een ver­schil­lend voor­pro­gramma, allen met een andere bestem­ming. De vier moge­lijke tussenbestem­mingen zijn Suriname en drie Bra­zi­li­aanse plaatsen: Fortaleza, Campo Belo en Almenara. Daar vindt vanaf 14 juli de zogeheten Mis­sio­na­ry Week plaats. (SRKK)

Meer in­for­ma­tieGerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 14 mei 2024Onderscheidingsavond levenskeuzen
donderdag, 2 mei 2024Jongerenbijeenkomst Jubeljaar 2025
zaterdag, 20 april 2024Bavodag
maandag, 18 maart 2024Paasgala voor oudere jongeren
maandag, 5 februari 2024Blauwe zusters bij WJD@Home Video
zaterdag, 27 januari 2024‘Ga door je leven met mentaliteit pelgrim’ Video
vrijdag, 26 januari 2024Katholiek Tienerkamp Breakthrough
vrijdag, 26 januari 2024What the WJD happened...
dinsdag, 16 januari 2024WJD@Home op Ameland
vrijdag, 24 november 2023Pausboodschap Wereldjongerendag
dinsdag, 21 november 2023Jongerenbedevaart naar Fulda
zondag, 19 november 2023Nagenieten van de KJD Video
dinsdag, 14 november 2023Bavodag 2024
zaterdag, 4 november 2023Jongerencollecte Video
dinsdag, 10 oktober 2023Together - Op reis voor de oecumene
dinsdag, 19 september 2023Katholieke Jongerendag
dinsdag, 29 augustus 2023Reünie Wereldjongerendagen
woensdag, 9 augustus 2023Weer behouden thuis
dinsdag, 8 augustus 2023WJD fotoserie maandag
maandag, 7 augustus 2023OnvergetelijkBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose