Bisdom Haarlem-Amsterdam












Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Toch nog aanmelden voor WJD!

gepubliceerd: donderdag, 17 januari 2013

In juli 2013 vin­den in Rio de Janeiro de Wereld­jon­ge­ren­da­gen plaats, het grootste jon­ge­ren­eve­ne­ment ter wereld. Miljoenen jon­ge­ren uit de hele wereld komen samen om het katho­lie­ke geloof te vieren.

De in­schrij­ving vanuit Neder­land is formeel gesloten op 15 januari jl. maar Jong Katho­liek heeft in samen­wer­king met touroperator VNB een optie kunnen nemen op meer vliegtuig­stoelen en biedt deze graag aan jon­ge­ren aan die alsnog mee willen gaan naar de WJD. Nu geldt wel: vol is vol.

Vier reisopties

WJD Rio 2013 - Claim nog snel je stoel!De Neder­landse bis­dom­men bie­den in samen­wer­king met VNB en Jong Katho­liek vier reizen aan naar Brazilië in juli 2013. De kern van alle reizen is het­zelfde maar elke reis kent een ander voor­pro­gramma. De reisopties zijn open voor jon­ge­ren van 18 t/m 30 jaar.

In Rio de Janeiro komen alle Neder­landse deel­ne­mers samen en wordt er gedurende 3 ochten­den een pro­gram­ma geor­ga­ni­seerd met catechese, geloofs­ge­sprek en een eucha­ris­tie­vie­ring. Dit alles in het Neder­lands.

In de mid­da­gen en avon­den kunnen jon­ge­ren deel­ne­men aan het jon­ge­renfestival met muziek, theater, dis­cus­sie en ver­die­ping. Tra­di­tio­nele hoogte­pun­ten zijn daar­naast de verwelko­ming van de Paus, de grote avond­wake onder de sterrenhemel van Rio en de in­druk­wek­kende slot­vie­ring met de paus op zon­dag.

Ont­wik­ke­lings­pro­jecten

De vier reizen hebben een ver­schil­lend voor­pro­gramma, allen met een andere bestem­ming. De vier moge­lijke tussenbestem­mingen zijn Suriname en drie Bra­zi­li­aanse plaatsen: Fortaleza, Campo Belo en Almenara. Daar vindt vanaf 14 juli de zogeheten Mis­sio­na­ry Week plaats. (SRKK)

Meer in­for­ma­tie




Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 6 juli 2022Tienerkamp BreakOut - Zorg voor elkaar
woensdag, 29 juni 2022Tienerdag
woensdag, 15 juni 2022Tour met het Wereldjongerendagenkruis
maandag, 2 mei 2022Beeldverslag WJD@Home
dinsdag, 8 maart 2022“See you in August 2023” Video
donderdag, 13 januari 2022WJD@Home verschuift naar meivakantie Video
dinsdag, 11 januari 2022Tienerkampweekend BreakThrough
maandag, 10 januari 2022WJD @ Home uitgesteld
vrijdag, 19 november 2021Aangepast programma Wereldjongerendag Video
woensdag, 17 november 2021De Kerk laten bloeien
zondag, 7 november 2021Pausboodschap Wereldjongerendag
woensdag, 27 oktober 2021Wereldjongerendag Haarlem
donderdag, 7 oktober 2021Datum WJD 2023 bekend
dinsdag, 14 september 2021Alpha Youth en Alpha Students
zondag, 6 juni 2021Nieuwe bezetting jongerenpastoraat
donderdag, 20 mei 2021Tienerkamp BreakOut - Testify
woensdag, 5 mei 2021Kathedraal TV - Q&A met Mirjam Spruit Video
zaterdag, 10 april 2021Diocesane Alpha Youth
donderdag, 8 april 2021Q&A - Paul Graas - Middelmatigheid is zonde Video
dinsdag, 6 april 2021Speeddaten kloosterordes en godgewijde leven



Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose