Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Kostersdag met “luchtige lezing”

Zaterdag 23 februari 2013

gepubliceerd: donderdag, 10 januari 2013

Voor het eerst or­ga­ni­seert het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam een dio­ce­sane kosters­dag, op 23 februari in Heiloo. De dag draagt het karakter van een ont­moe­ting, een gelegen­heid voor alle kosters (en hulpkosters) om elkaar eens te ont­moe­ten, erva­ringen uit te wisselen en kennis te ver­die­pen. Omge­keerd is het voor het bisdom een blijk van waar­de­ring voor inzet en be­trok­ken­heid van de kosters. Hulp­bis­schop mgr. dr. J. Hendriks is gastheer.

Zaterdag 23 februari 2013 - KostersdagDe dag wordt gehou­den in het Dio­ce­saan Centrum O.L.Vrouw ter Nood in Heiloo en begint om 10.00 u. Op het pro­gram­ma staan een eucha­ris­tie­vie­ring, “luch­tige lezing”, work­shop en ont­moe­ting. In zijn uit­no­di­ging schrijft de Hulp­bis­schop: “U zet zich binnen uw ge­meen­schap op een bij­zon­dere wijze in voor het kerk­ge­bouw. U maakt het moge­lijk dat daar de li­tur­gie gevierd wordt en u bent veelal de eerste en ook de laatste die in het kerk­ge­bouw aanwe­zig is. Een goede koster is een duizendpoot en een grote steun voor allen die in en rond het kerk­ge­bouw hun werk ver­rich­ten. Het is een mooie taak, die nooit af is, maar hope­lijk wel veel voldoe­ning geeft.”

De dag waarin ook een lunch is voor­zien, ein­digt om 15.30 uur.

Aanmel­ding

mail: info@olvter­nood.nl
tele­foon: 072-5051288 (mevr. W. de Bruin)
Per mail heeft de voor­keur.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose