Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Jaar van het Geloof gevierd in parochies van de regio Hilversum

Zaterdag 12 en zondag 13 januari 2013

gepubliceerd: donderdag, 10 januari 2013

Het Jaar van het Geloof staat in het weekend van 12 – 13 januari, het feest van de Doop van de Heer, in de R.K. Regio Hilversum centraal. De regio bestaat uit acht pa­ro­chies, vier in Hilversum en de pa­ro­chies van Nederhorst den Berg, Ankeveen, Kortenhoef en Loosdrecht. Samen geven ze in ac­ti­vi­teiten en vie­rin­gen aan­dacht aan het Jaar van het Geloof. Plaats van han­de­ling vormt de Vitus­kerk in Hilversum.

Foto: Geert Hüsstege
Icoon van Geert Hüsstege

Op zater­dag­mid­dag  zal er om 16.00 uur in het Anna­ge­bouw achter de Vitus­kerk een lezing wor­den gegeven over de serie iconen die speciaal voor dit Jaar van het Geloof is geschil­derd. Deze serie toont twaalf levens­mo­menten van Christus. Vanaf het begin van dit bij­zon­dere jaar reist deze expositie rond langs de pa­ro­chies in Neder­land. Komend weekend dus in Hilversum. Iconen­schil­der Geert Hüsstege zelf zal een toelich­ting geven en uitwei­den over de bete­ke­nis van iconen. Tege­lijker­tijd wor­den door leden van iconen­klas iconen geschil­derd en bestaat er voor ie­der­een de moge­lijk­heid om dit te bekijken en om zelf te schil­de­ren. 

’s Avonds tij­dens de Eucha­ris­tie­vie­ring van 19.00 uur wor­den de twaalf geschil­derde afbeel­dingen van het leven van Christus in een plech­tige pro­ces­sie binnen­ge­dragen door mensen uit de acht pa­ro­chies van de regio. Ze krijgen een ere­plaats op tafels vóór het pries­ter­koor. Tijdens de vie­ring zal wor­den gezongen door een gelegen­heids­koor van tenminste 60 mensen, leden van pa­ro­chiekoren uit de regio­paro­chies. Na afloop is er nog een samen­zijn in het Anna­ge­bouw. Op deze avond zijn er in de andere paro­chie­kerken van de regio geen Vie­rin­gen.

De volgende ochtend staan opnieuw de levens­mo­menten van Christus centraal, nu speciaal voor de kin­de­ren. Om 11.00 uur begint een Regio Gezins­vie­ring. Een koor van enkele tien­tal­len kin­de­ren, leden van de kin­derkoren uit de regio, zal dan zingen. Voor­af­gaand aan deze ‘happe­ning’ zijn de kin­de­ren vanaf 9.30 uur welkom in het Anna­ge­bouw. Ook aan hen zal daar door Geert Hüsstege kort over de iconen wor­den ver­teld. Ver­vol­gens kunnen ze uit de schetsen van de iconen die door Hüsstege speciaal voor kin­de­ren zijn getekend, een keuze maken en deze zelf kleuren. De kin­de­ren mogen ‘hun’ iconen bij het begin van de Viering in pro­ces­sie binnendragen.

Terwijl de kin­de­ren ’s ochtends binnen hun icoon kleuren, zullen hun ouders o.l.v. Hüsstege buiten op het kerk­plein een metersgrote icoon tekenen met stoepkrijt. IJs en weder dienende uiter­aard!

Deze straat’icoon’, ook een afbeel­ding van Christus, zal met een groot lint wor­den afgeschermd.

Na afloop wordt ie­der­een ont­van­gen in het Anna­ge­bouw.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose