Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Bavopenning voor don Agostino Ferrario

40 jaar priester

gepubliceerd: maandag, 24 december 2012

Op de vierde zon­dag van de advent heeft de hulp­bis­schop, mgr. J. Hendriks, in de basiliek van de Sacro Monte bij Varese de Bavopen­ning uit­gereikt aan don Agostino Ferrario, die de veer­tigste ver­jaar­dag van zijn pries­ter­wij­ding vierde.

Bavopenning voor don Agostino FerrarioDe pries­ter die aan de Maria-bede­vaart­plaats van de Sacro Monte verbon­den is, steunt - geholpen door een groep wel­doe­ners - al ruim vijfen­twin­tig jaar de Kerk in Neder­land, in het bij­zon­der in het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam. Zo heeft hij het semi­na­rie De Tilten­berg voor­zien van alle para­menten (gewa­den) die voor de li­tur­gie nodig zijn, zo dat er ook bij grote con­ce­le­bra­ties voldoende kazuifels zijn. Ook de ka­the­draal, het bis­schops­huis en het hei­lig­dom van Onze Lieve Vrouw ter Nood heeft hij op deze wijze geholpen.

De onder­schei­ding werd door de hulp­bis­schop uit­gereikt aan het einde van de heilige Mis die uit dank­baar­heid voor deze veer­tig jaren werd gevierd. Daarbij is de dank van het bisdom en de bis­schop over­ge­bracht. Tot verras­sing van de hulp­bis­schop werd hem die­zelfde dag de opbrengst van €1000,- als re­sul­taat van een actie ter hand gesteld, welk bedrag zal wor­den aangewend voor de stich­ting van het klooster van Bene­dic­ti­nessen dat - Deo volente - bin­nen­kort in Aalsmeer zal wor­den voor­be­reid.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose