Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Een bijzonder kerstdiner in Heiloo

gepubliceerd: zaterdag, 22 december 2012

De traditie om een jon­ge­renkerst­di­ner te or­ga­ni­se­ren was al enkele jaren vervaagd, totdat de pa­ro­chie in Lange­dijk vorig jaar zelf opnieuw het ini­tia­tief hiertoe nam. Dit jaar namen de jon­ge­ren uit het Jon­ge­ren­plat­form het ini­tia­tief voor het kerst­di­ner.

Veel belang­stel­ling

Na een goede pro­mo­tie op de Katho­lie­ke Jon­ge­ren­dag, social media, web­si­tes en pa­ro­chie­bla­den bleek afgelopen zon­dag weer dat het jon­ge­renkerst­di­ner een goede traditie is waar de jon­ge­ren graag gehoor aan geven. Maar liefst 75 jon­ge­ren uit het hele bisdom kwamen zon­dag 16 de­cem­ber naar Heiloo voor een be­zin­ning op kerst­mis. De avond begon met een korte vie­ring in de kapel van het Juliana­kloos­ter waarin rector Beemster voor­ging in gebed.

Iets mee­bren­gen voor dak­lo­zen

Voor­af­gaand waren de jon­ge­ren gevraagd iets mee te brengen voor dak­lo­zen uit Am­ster­dam. Jon­ge­ren van de Sant Egidio ge­meen­schap waren tij­dens de avond aanwe­zig om de nieuw gekochte sjaals, sokken en etenswaren in ont­vangst te nemen.

Over­we­ging

Voor de jon­ge­ren was een heer­lijk drie gangen kerst­di­ner bereid. Tussen de gangen door een korte over­we­ging van pastoor Wagemaker. Pastoor Wagemaker was aangegrepen door de gebeur­te­nis op de school in Newtown. “Was dit zomaar een inci­dent? Nee, we horen het vaker. Denk nog maar aan de première van de batmanfilm in Denver. Daar begon ook zomaar iemand mensen te vermoor­den. Hoe kan dat? Hoe komt iemand toch zover? Hoe kan het dat het niemand is opge­val­len dat er iets met deze jongens aan de hand was, dat er iets niet klopte? Zijn we op aarde om alleen voor ons­zelf te leven? Hoe zit het met onze aan­dacht voor de ander? Voor degene die niet opvalt, degene die een­zaam is, degene die afwijkt?”

De woor­den waren stof tot nadenken, bij menig tafel ging de dis­cus­sie hierover ver­der.

Wereld­jon­ge­ren­da­gen

Ook was er tij­dens de avond aan­dacht voor de Wereld Jon­ge­ren­da­gen in Rio de Janeiro aan­ko­mende zomer (2013). Een aantal van de aanwe­zig jon­ge­ren heeft zich al voor de reis inge­schre­ven of gaat dat nog doen.

Na dit fees­te­lijk voorproefje op het kerst­feest de ko­men­de dagen, ver­volgde ieder weer zijn en haar weg.

jon­ge­ren­pas­to­raat

Het jon­ge­ren­plat­form valt onder de verant­woor­de­lijk­heid van het jon­ge­ren­pas­to­raat. Voor meer in­for­ma­tie over de ac­ti­vi­teiten van het jon­ge­ren­pas­to­raat: www.jong­bis­domhaarlem.nl
Gerelateerde nieuwsberichten

donderdag, 18 mei 2023Aanmelden WJD kan tot 31 mei Video
zondag, 23 april 2023WJD - Er gaat iets belangrijks gebeuren Video
vrijdag, 21 april 2023Promotievideo’s WJD Video
vrijdag, 31 maart 2023Tienerkamp BreakOut
donderdag, 30 maart 2023WJD Gebeds- en ondersteuningsactie
vrijdag, 17 februari 2023Jongerenprogramma Stille Omgang Video
dinsdag, 14 februari 2023Steun financieel Wereldjongerendagen
dinsdag, 6 december 2022WJD@Home Ameland
vrijdag, 25 november 2022Aanmelding WJD 2023 geopend
woensdag, 16 november 2022Nationale jongerencollecte Video
vrijdag, 11 november 2022Wereldjongerendag
vrijdag, 14 oktober 2022Start tour WJD kruis
vrijdag, 16 september 2022Tour Wereldjongerendagenkruis door het bisdom
vrijdag, 9 september 2022WJD Promotieteams gaan het bisdom in
dinsdag, 30 augustus 2022Global Friendship, Global Peace
vrijdag, 26 augustus 2022Europese jongerenontmoeting Amsterdam
dinsdag, 12 juli 2022WJD reis via Parijs, Bayonne, Burgos, Fatima en Lourdes
woensdag, 6 juli 2022Tienerkamp BreakOut - Zorg voor elkaar
woensdag, 29 juni 2022Tienerdag
woensdag, 15 juni 2022Tour met het WereldjongerendagenkruisBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose