Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Aanbidding Amsterdam verhuist

gepubliceerd: woensdag, 12 december 2012

Het lekenini­tia­tief voor de Voort­du­rende Eucha­ris­ti­sche Aanbid­ding in Am­ster­dam gaat ver­hui­zen van “De Liefde” naar de O.L.Vrouwe­kerk aan de Keizers­gracht. Dit lekenini­tia­tief startte op 17 februari 2011 in RK-kerk ‘de Liefde’ aan de Da Costa­kade 10-12 in Am­ster­dam. Weke­lijks wordt sindsdien in ‘de Liefde’ op de don­der­da­gen en de vrij­da­gen 36 uren Aanbid­ding van Onze Lieve Heer geor­ga­ni­seerd.

29 december 2012 - Eucharistische BezinningsmiddagAan het einde van dit jaar sluiten de kerkdeuren van ‘de Liefde’. In de bin­nen­stad hebben de ini­tia­tiefnemers een andere locatie gevon­den waar de Eucha­ris­ti­sche Aanbid­ding mag wor­den voort­ge­zet: de Kapel naast de Onze Lieve Vrouwe Kerk aan de Keizers­gracht 218-B! De Onze Lieve Vrouwe Kerk staat ook bekend als de Moeder Gods Kerk van Syrische Orthodoxe Ge­meen­schap.

Deze Kapel, evenals het Ont­moe­tings­cen­trum en de overleg­ruim­tes op de begane grond, behoren toe aan Stich­ting ‘de Oude Gracht’. Het or­ga­ni­se­rend team is verheugd en dank­baar dat Stich­ting ‘de Oude Gracht’ haar deuren heeft geopend voor het voort­zet­ten van dit lekenini­tia­tief, als ook voor de bereid­heid van de pries­ters van de Onze Lieve Vrouwe Kerk om de Eucha­ris­ti­sche Aanbid­ding gees­te­lijk te ver­zorgen.

De Onze Lieve Vrouwe Kerk is een bij­zon­dere kerk waar veel chris­te­nen van allerlei pluimage bij elkaar komen: de Syrische Orthodoxe ge­meen­schap, de Suri­naamse, de Ethiopische, de Ita­li­aanse, en nu sluit dus de ‘Aanbid­ders-ge­meen­schap’ hierbij aan.

De verhui­zing is op don­der­dag 3 januari. Om 12.15 uur is er een Heilige Mis uit dank­baar­heid , waarbij Emeritus-bis­schop mgr. J.G.M. van Burg­ste­den hoofd­cele­brant zal zijn.

Op vrij­dag 28 de­cem­ber 2012 is de laatste Aanbid­ding­dag in ‘de Liefde’, aan de Da Costa­kade 10-12, die wordt af­ge­slo­ten met een Heilige Mis. Op zater­dag 29 de­cem­ber is er de jaar­lijkse Be­zin­nings­bij­een­komst. Deze vindt plaats in het Ont­moe­tings­cen­trum naast de Onze Lieve Vrouwe Kerk, aan de Keizers­gracht 218-B.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose