Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Bisschop wijdt altaar basiliek

gepubliceerd: dinsdag, 11 december 2012
foto’s: Jan-Willem van Oldeneel
Nieuw altaar van de Basiliek van de H. Nicolaas
Het altaar ver­beeldt het Mirakel van Am­ster­dam.

Relikwie in het nieuwe altaar van de Basiliek van de H. Nicolaas
De reli­kwie, van de H.Mar­te­la­ren van Gorcum
in het blad van het altaar.

Bij de verhef­fing van de Sint-Nicolaas­kerk in Am­ster­dam tot basiliek heeft mgr. Punt het nieuwe altaar gewijd. Deze tafel van brons, hardsteen en staal, vervaar­digd door de Larense kunste­naar Jan-Willem van Oldeneel, ver­beeldt het Mirakel van Am­ster­dam. De voet van het altaar bestaat uit een houtvuur waarboven de heilige Hostie zweeft.

Tijdens de Pontificale Eucha­ris­tie­vie­ring op zon­dag 9 de­cem­ber wijdde mgr. Punt het altaar. De avond tevoren werd een plech­tige Vesper­vie­ring gehou­den, van het Hoog­feest van Maria On­be­vlekt Ont­van­gen. Daarbij las de Apos­to­lisch Nuntius in ons land, mgr. dr. André Dupuy, de brief voor van de Con­gre­ga­tie voor de God­de­lijke Eredienst, waar­mee de onder­schei­ding een feit was.

De Vespers, geleid door mgr. Jan van Burg­ste­den S.S.S., emeritus-hulp­bis­schop en admini­strator van de Sint-Nicolaas­paro­chie, wer­den meegevierd door bis­schop mgr. dr. J.Punt en zijn hulp­bis­schop mgr. dr. J.Hendriks, alsmede door de kanun­niken van het ka­the­draal kapit­tel en ver­te­gen­woor­digers van de Souvereine Orde van Malta.

Aanwe­zig waren onder meer de burge­mees­ter van Am­ster­dam, mr. Eberard van der Laan, ver­te­gen­woor­digers van ver­schil­lende gele­dingen van de Am­ster­damse ge­meen­schap en pa­ro­chi­anen. Na afloop van de plech­tig­heid was er een ont­vangst in het Barbizonho­tel.

De offi­cië­le naam van de kerk is nu Basiliek van de H. Nicolaas in Am­ster­dam - dat laatste omdat er ook een Nicolaas­basi­liek staat in IJsselstein.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose