Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Jongkatholiek leiderschapstraining

gepubliceerd: maandag, 3 december 2012

Na succes­volle eer­dere edities, is er weer een lei­der­schaps­trai­ning voor jon­ge­ren! Jon­ge­ren die verant­woor­de­lijk­heid nemen in werk, Kerk en samen­le­ving zijn hard nodig. Ben jij een jon­gere of kent u jon­ge­ren die naar de WJD gaan? Dan is de lei­der­schaps­trai­ning een perfecte voor­be­rei­ding!

Ook jon­ge­ren die de trai­ning al eens gevolgd hebben, zijn welkom. Voor jou is de trai­ning een moge­lijk­heid tot ver­die­ping. Je kijkt terug op je proces van een aantal jaren gele­den, gaat hierover met anderen in gesprek en scherpt je plannen aan, zodat je opnieuw ge­mo­ti­veerd je lei­der­schapstalent kunt blijven inzetten. Pak jij deze kans?

Wat

Jongkatholiek leiderschapstraining Tijdens drie trai­nings­week­enden komen boeiende thema’s aan de orde: mij­zelf kennen als lei­der, groeien in lei­der­schap en omgaan met groeps­pro­ces­sen en teambuil­ding. Pro­fes­sio­nele trai­ning, opdrachten en coachings­ge­sprekken helpen je om een per­soon­lijke visie te ont­wik­ke­len voor beroep, relaties, Kerk en samen­le­ving. Hoe kun jij groeien in dienst­baar lei­der­schap?

In elk weekend is er tijd voor be­zin­ning, vie­ring en gebed; momenten om de thema’s door te laten dringen tot je hart en ze bij God te brengen. De trai­ning wordt geor­ga­ni­seerd door Jong Katho­liek in samen­wer­king met het bedrijf Xpand. Lees hier en­thou­siaste verhalen van jon­ge­ren die de trai­ning eer­der hebben gevolgd!

Voor wie

De lei­der­schaps­trai­ning is voor ker­ke­lijk actieve jon­ge­ren van 18-30 jaar. Zowel jon­ge­ren die de trai­ning voor het eerst volgen als jon­ge­ren die de trai­ning al wel gedaan hebben. Jon­ge­ren die een lei­ding­ge­vende rol hebben op de WJD zijn speciaal uit­ge­no­digd!

Flyer

Lees alle in­for­ma­tie in de flyer (PDF).
Ken je jon­ge­ren die de lei­der­schaps­trai­ning inte­res­sant zou­den vin­den? Mail naar julie@jongkatho­liek.nl en flyers wor­den door­ge­stuurd per email of post.

Waar

Het eerste en tweede weekend zijn we te gast bij de zusters Karme­lie­tes­sen in Vo­ge­len­zang. Neem ook alvast een kijkje bij de locatie van het derde weekend.

Wanneer

Je krijgt de trai­ning ver­deeld over drie weeken­den. Een weekend duurt van vrij­dag­avond tot zon­dag­mid­dag. Je bent alle drie de weeken­den aanwe­zig:

  • 11 t/m 13 januari 2013
  • 22 t/m 24 februari 2013
  • 5 t/m 7 april 2013

In­for­ma­tie - in­schrij­ven - sponso­ring

Mail naar julie@jongkatho­liek.nl Je ont­vangt een link naar het inschrijf­for­mu­lier. Inschrijven uiter­lijk 21 de­cem­ber 2012! De drie weeken­den kosten bij elkaar 400 euro.

Het bisdom Haar­lem- Am­ster­dam wilt het ini­tia­tief van de Jong Katho­liek Leider­schaps­trai­ning graag onder­steunen en heeft beperkt budget be­schik­baar gesteld voor sponso­ring. Wil jij hier­voor in aanmer­king komen? Stuur dan een korte motivatie over jouw deelname van minimaal vijf regels naar info@jong­bis­domhaarlem.nl  Wacht niet te lang voordat het budget straks al ver­deeld is!

Voordat de trai­ning begint, krijg je een factuur thuis­ge­stuurd. Het bedrag kan eventueel in termijnen betaald wor­den. Dat scheelt weer!
Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 25 november 2022Aanmelding WJD 2023 geopend
woensdag, 16 november 2022Nationale jongerencollecte Video
vrijdag, 11 november 2022Wereldjongerendag
vrijdag, 14 oktober 2022Start tour WJD kruis
vrijdag, 16 september 2022Tour Wereldjongerendagenkruis door het bisdom
vrijdag, 9 september 2022WJD Promotieteams gaan het bisdom in
dinsdag, 30 augustus 2022Global Friendship, Global Peace
vrijdag, 26 augustus 2022Europese jongerenontmoeting Amsterdam
dinsdag, 12 juli 2022WJD reis via Parijs, Bayonne, Burgos, Fatima en Lourdes
woensdag, 6 juli 2022Tienerkamp BreakOut - Zorg voor elkaar
woensdag, 29 juni 2022Tienerdag
woensdag, 15 juni 2022Tour met het Wereldjongerendagenkruis
maandag, 2 mei 2022Beeldverslag WJD@Home
dinsdag, 8 maart 2022“See you in August 2023” Video
donderdag, 13 januari 2022WJD@Home verschuift naar meivakantie Video
dinsdag, 11 januari 2022Tienerkampweekend BreakThrough
maandag, 10 januari 2022WJD @ Home uitgesteld
vrijdag, 19 november 2021Aangepast programma Wereldjongerendag Video
woensdag, 17 november 2021De Kerk laten bloeien
zondag, 7 november 2021Pausboodschap WereldjongerendagBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose