Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Advent en Kerstmis in de kathedraal

gepubliceerd: vrijdag, 30 november 2012

Traditie­ge­trouw wordt de advents­pe­rio­de in de Ka­the­draal aan de Leidse­vaart geopend door één van de bis­schop­pen. Dit jaar zal hulp­bis­schop mgr. Jan Hendriks hoofd­cele­brant zijn in de hoogmis, zon­dag a.s. om 10.00 uur.

foto: Carel Weijers
Advent en Kerstmis in de kathedraal

Het volle­dige ka­the­drale koor zal deze vie­ring muzikaal opluis­te­ren, o.a. met twee prach­tige adventsmotetten en het bekende ‘Quia respexit’ uit het Mag­ni­fi­cat van J.S. Bach. Werken van deze com­po­nist zullen door de titulair organist Ton van Eck ook als voor- en naspel op het grote Wil­li­brordorgel ten gehore wor­den gebracht.

Nacht­mis­sen

Voor de nacht­mis­sen in de Ka­the­draal zijn op last van de brandweer toegangs­kaarten nodig. Deze zijn af te halen achter in de kerk, aan­slui­tend aan de hoogmissen op 9 en 16 de­cem­ber a.s.
De nacht­mis­sen zijn om 20.30 uur en 23.00 uur.

Kerst­con­certen

Twee bij­zon­dere kerst­con­certen staan de ko­men­de de­cem­ber­maand centraal in de Ka­the­draal.

Op zon­dag 16 de­cem­ber om 14.30 uur het kerst­con­cert door het Ka­the­drale Koor en het Promenade Orkest. Zij zingen de Pas­to­ralmesse van Anton Diabelli en A Ceremony of Carols van Vaughen Williams. Dit concert wordt via het thema­ka­naal van AVRO uitgezon­den.

Op don­der­dag 20 de­cem­ber om 20.00 uur is het beroemde St. Johns­col­lege uit Cambridge te gast in de Ka­the­draal. Zij zingen samen met de Bavo­can­to­rij van ons ka­the­drale koor.

Kaarten voor beide concerten zijn te reserveren via: www.bavo­con­cert.nl

Kerstopnames

Op 4 de­cem­ber a.s. zal de EO in de Ka­the­draal  opnames maken van het bekende pro­gram­ma Neder­land Zingt. Deze kerstspecial, waar de Bavo­can­to­rij van het Ka­the­drale Koor aan mee­werkt, zal op Eerste Kerst­dag om 09.00 uur wor­den uitgezon­den.

Op 17 de­cem­ber maakt oproep MAX opnames van het Tele­graaf Kerst­con­cert, even­eens in de Ka­the­draal. Aan dit concert werkt het School­koor van het Ka­the­drale Koor mee en tal van bekende artiesten. Ook dit concert wordt uitgezon­den op Eerste Kerst­dag, direct na de kerst­bood­schap van de Koningin.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose