Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Parochie/statie bestaat 375 jaar

Vier eeuwen Beemster gevierd in Westbeemster

gepubliceerd: woensdag, 28 november 2012

Kerk van WestbeemsterIn Westbeemster werd op het feest van Christus Koning, 25 no­vem­ber, gevierd dat de Beemsterpol­der dit jaar 400 jaar bestaat en dat het vorig jaar 375 jaar gele­den was dat de katho­lie­ke pa­ro­chie - toen nog ‘statie’ geheten - werd opgericht.

De fees­te­lij­ke Eucha­ris­tie­vie­ring, waarin mgr. dr. J. Hendriks hoofd­cele­brant was, werd opge­luis­terd door de Beemsterfanfare en het gemengd koor van de pa­ro­chie. Pastoor Luis Weel en de enige levende pries­ter uit de Beemster afkoms­tig, de bekende com­po­nist van kerk­lie­de­ren Jan Duin, con­ce­le­breer­den. Ook de burge­mees­ter was aanwe­zig met zijn echt­ge­note en ver­schil­lende pa­ro­chi­anen wer­den gehul­digd voor hun vele ver­diensten.

De hulp­bis­schop reikte de Bavopen­ning uit aan de heer Nico W. Bleeker, die gedurende vijf­tig jaar lid is van het gemengde koor van de pa­ro­chie en voor dit koor en voor de pa­ro­chie grote ver­diensten heeft. De Bavopen­ning is enkele jaren inge­steld door het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam om dio­ce­sanen die zich op bij­zon­dere wijze ver­diens­te­lijk hebben gemaakt voor de kerk in het bisdom te on­der­schei­den en te danken voor hun inzet en wordt bij uitzon­der­lijke inzet verleend door de Bis­schop van Haar­lem, mgr. dr. J.M. Punt.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose